DETAIL KURZU

Právne minimum pre neprávnikov - obchodné zmluvy

sféra, a.s.

Popis kurzu

Na čo si dávať pozor pri uzatváraní/pripomienkovaní obchodných zmlúv? Čo nesmie v zmluve chýbať? V čom odkázať na zákon alebo čo upraviť odlišne? Aj na tieto otázky sa dozviete praktické odpovede od skúsených advokátov.  JUDr. PhDr. Michal Kočiš a PhD. LL.M., Mgr. Juraj Kočiš, LL.M. Vás prevedú problematikou obchodných zmlúv.
Obsah kurzu

Program: 
 • Na čo si dávať pozor pri uzatváraní/pripomienkovaní obchodných zmlúv (predzmluvná zodpovednosť za škodu, dôvernosť rokovaní, vznik zmluvy a jej platnosť/neplatnosť, čo nesmie v zmluve chýbať, v čom odkázať na zákon/čo upraviť odlišne)
 • Zabezpečenie plnenia zmluvných povinností zabezpečovacími inštitútmi (dôraz na zmluvnú pokutu a ručenie)
 • Plnenie zmluvy/omeškanie s plnením, vyvodenie právnej zodpovednosti za porušenie povinností druhej zmluvnej strany
 • Skončenie zmluvných vzťahov – dôraz na odstúpenie od zmluvy, vypovedanie zmluvy a odstupné
 • Stručné rozobratie dvoch najvýznamnejších zmluvných typov – kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo
 • Uplatnenie nárokov z obchodných zmlúv vrátane súdneho vymáhania pohľadávok (kedy/ako/kde žalovať protistranu, aké nároky si na súde uplatniť, stručný popis priebehu súdneho konania)
 • Aktuálna judikatúra slovenských súdov zo sporov z obchodných zmlúv
 • Počas celého seminára bude ponechaný priestor na konkrétne otázky či aplikačné problémy, ktoré trápia účastníkov seminára

Počas celého seminára bude ponechaný priestor na konkrétne otázky či aplikačné problémy, ktoré trápia účastníkov seminára.

O LEKTOROCH: 

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

- advokát, člen Slovenskej advokátskej komory. Pôsobil v popredných medzinárodných poradenským spoločnostiach a advokátskych kanceláriách na Slovensku. Vo svojej odbornej praxi sa okrem daňového práva JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M. intenzívne zameriava najmä na finančné právo, obchodné právo, trestné právo, zastupovanie klientov pred súdmi a správnymi orgánmi, právo nehnuteľnosti, medicínske právo a problematiku ochrany osobných údajov. Aktuálne právne témy prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty.

Mgr. Juraj Kočiš, LL.M. 

- advokát, člen Slovenskej advokátskej komory. Pôsobil v popredných medzinárodných poradenským spoločnostiach a advokátskych kanceláriách na Slovensku so zameraním na obchodné právo. V súčasnosti sa vo svojej odbornej praxi zameriava najmä na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, cudzinecké právo, súťažné právo a zastupovanie klientov v súdnych sporoch a administratívnych konaniach. Venuje sa aj lektorskej činnosti, prednáša právne témy na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty. Je taktiež autorom početných odborných článkov a publikácií.

Harmonogram:

 • 08:00 - 09:00 registrácia
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:50 obed
 • 11:50 - 13:00 prednáška
 • 13:00 - 13:10 prestávka
 • 13:10 - 14:10 prednáška
 • 14:10 - 14:20 prestávka
 • 14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 1x teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Cieľová skupina

 • Právny laici
 • Finančníci, účtovníci
 • Manažéri
 • Zamestnanci, ktorý sa dostávajú do kontaktu s obchodnými zmluvami
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať