Detail kurzu

Manažérske zručnosti

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

 • Porozumieť svojej novej manažérskej role a kľúčovým kompetenciám riadiaceho pracovníka.
 • Osvojiť si základné prvky efektívnej komunikácie s podriadenými.
 • Naučiť sa vnímať a porozumieť rôznym typom zamestnancov a prispôsobiť im svoj štýl riadenia a vedenia.
 • Zlepšiť sa v zvládaní náročných situácií so zamestnancami bez rizika narušenia vzťahov.

Obsah kurzu

 • Osobnosť a kompetencie manažéra, rola manažéra
 • Komunikačné úlohy a schopnosti riadiaceho pracovníka
 • Techniky efektívnej komunikácie (jasné vyjadrovanie, aktívne počúvanie, kladenie otázok)
 • Práca s emóciami – ako im nepodľahnúť a zachovať sa ako profesionál
 • Ako pracovať s rôznymi typmi podriadených
 • Zvládanie náročných situácií a zamestnancov v komunikácii
 • Asertivita a riešenie konfliktov na pracovisku
 • Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby, kritiky a pochvaly
 • Delegovanie – čo delegovať a čo nedelegovať v práci manažéra
 • Formálna a neformálna hierarchia na pracovisku (ako s ňou pracovať vo svoj prospech)
 • Vytváranie pozitívnej pracovnej atmosféry a vzájomného rešpektu
 • Odporúčania na zlepšenie tímovej spolupráce
 • Metódy na zvýšenie motivácie a angažovanosti zamestnancov
 • Akčný plán osobného a tímového rozvoja

Cieľová skupina

 • všetci riadiaci pracovníci, ktorí začínajú s vedením ľudí alebo sa stretávajú s problémami pri riadení svojho tímu, začínajúci manažéri, tímlídri, majstri výrobných podnikov, nižší a stredný manažment
Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a študijný materiál. Fyzické osoby – zľava 20%.

Kontaktná osoba

Natália Ogurčáková
+421 948 499 564, +421 918 329 305
mega@megaeducation.sk

Hodnotenie
Organizátor