Detail kurzu

Účtovník Expert – nadstavbové štúdium ukončené certifikátom MŠVVaŠ SR č. 2682/2018/17/1 a č. 2682/2018/17/2 - certifikovaný účtovník/ fyzická účasť alebo online diaľkovo

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

Účtovník Expert je nadstavbovým programom, ktorý nie je určený začiatočníkom. Obsahom vzdelávania nie sú základy účtovníctva, ale konkrétne aplikačné problémy z praxe, ktoré vyplývajú z novelizácie zákonov. Vzdelávací program sme zostavili tak, aby pokrýval všetky najdôležitejšie oblasti, s ktorými sa účtovníci vo svojej praxi stretávajú. Najväčší dôraz kladieme na praktické uplatnenie získaných informácií, aby ste z kurzu odchádzali s istotou správnych rozhodnutí. Obsah vzdelávania sme rozšírili aj o nové témy, ako je správa daní, GDPR, transferové oceňovanie a mnoho ďalších odborných tém, potrebných k Vašej práci.

Obsah kurzu

Moduly programu

Kurz pozostáva z povinných školení, ktoré môžete absolvovať kedykoľvek počas roka, podľa vzdelávacieho plánu, ktorý si zvolíte. Vzdelávací program je možné absolvovať aj dištančnou formou – teda ONLINE. Program Účtovník Expert je rozdelený do troch modulov:

  • Podvojné účtovníctvo a účtovná závierka právnických osôb
  • Daňové zákony v praxi
  • Mzdy a personalistika

Na čo všetko budete mať nárok ako klient programu Účtovník Expert?

  • Prístup (fyzicky alebo online) ku všetkým našim školeniam
  • ZADARMO – Kompletné Účtovné, daňové a mzdové poradenstvo s odbornými lektormi, každý pracovný deň od 9:00hod
  • Možnosť vzdelávania aj pre náhradníka
  • Kompletný archív videozáznamov zo školení
  • Študijné materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe
  • Bonusové články k aktuálnym problémom z praxe v elektronickej for­me
  • Zvýhodnené ceny vzdelávania v ďalších rokoch po ukončení programu

Naša spoločnosť je jediná na Slovensku, ktorá poskytuje akreditované vzdelávanie účtovníkov diaľkovou on-line formou.

Získať certifikát je možné aj priamo z vášho domova či kancelárie. Všetky povinné školenia vysielame aj naživo v reálnom čase, s možnosťou zadávania otázok priamo lektorovi. Nemusíte nikam cestovať, ale plnohodnotné vzdelávanie, vrátane poradenstva, absolvujete ONLINE na tablete, smartfóne, notebooku alebo stolnom počítači. Samozrejme, radi Vás uvidíme aj v prednáškových sálach.

Cieľová skupina

Kurz Účtovník Expert je určený ekonómom, účtovníkom a mzdárom s praxou v tejto oblasti. Jeho cieľom je prehĺbenie a upevnenie vedomostí z oblasti daní, podvojného účtovníctva a mzdového účtovníctva.
Certifikát Osvedčenie MŠVVaŠ SR č. 2682/2018/17/1 a č. 2682/2018/17/2 Poznámka k cene

možnosť rozdeliť si platbu na splátky

Kontaktná osoba


0902551199
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor