DETAIL KURZU

Mzdy – základy Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia

Agentúra TEMPO, s.r.o.

Popis kurzu

Prierez Zákonníkom práce, sociálnym a zdravotným poistením.
Obsah kurzu

Pracovný čas, nadčas.

-          Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času

-          Nadčas


Mzda, mzdové zvýhodnenia , sviatok, náhradné voľno

-          Základná mzda, minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

-          Príplatky za sobotu a nedeľu, nočnú prácu, sťažené prostredie

-          Príplatky za nadčas, za prácu vo sviatok, náhradné voľno


Dovolenka, priemerný zárobok.

-          Výpočet nároku na dovolenku, krátenie,

-          Priemerný zárobok, náhrada mzdy


Pohotovosť neaktívna a aktívna, limity, nároky


Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru


-          Druhy dohôd

-          Odmeňovanie dohodárov, povinné príplatky


Pracovný pomer a dohoda v sociálnom a zdravotnom poistení, výnimky, oznamovanie

-          Pracovné pomery – oznamovacie povinnosti voči SP a ZP pri vzniku, skončení, termíny

-          Pracovný pomer s odvodovou úľavou na SP

-          Dohody – pravidelný, nepravidelný príjem, oznamovanie do SP a ZP, termíny

-          DoBPŠ a dohody dôchodcov s uplatnenou výnimkou

-          Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania


Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie

-          Vymeriavací základ pre SP a ZP, odpočítateľná položka na ZP

-          Vykazovanie pracovného pomeru a dohôd do SP

-          Príjmy po skončení zamestnania a príjmy počas materskej a rodičovskej dovolenky

-          Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom v SP a ZP

-          Vykazovanie DoBPŠ a dohôd dôchodcov v SP

-          Evidenčný list dôchodkového poistenia

Cieľová skupina

Personalisti, mzdové účtovníčky.
Poznámka k cene

Cena zahŕňa obed, coffee break, materiály a náklady na organizačné zabezpečenie.

Kontaktná osoba

Katarína Poláková
00421415621810
info@tempo.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať