Detail kurzu

VIDEOŠKOLENIE - Reprezentačné a propagačné výdavky pre subjekty verejnej správy

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Jednou z často kontrolovaných oblastí v rámci činností subjektov verejnej správy je oblasť reprezentačných a propagačných výdavkov. Táto oblasť so sebou prináša viaceré povinnosti a práva pre subjekty verejnej správy vo vzťahu k nakladaniu s verejnými prostriedkami. Práve s touto problematikou sa v praxi často stretáva aj Mgr. Jozef Sýkora, MBA, ktorý priamo túto kontrolnú činnosť vykonáva a ktorý vám v jednoduchej a prehľadnej podobe prináša praktický výklad danej problematiky.


Obsah kurzu


Vo videoškolení nájdete prehľad zákonnej úpravy a právomoc používania verejných prostriedkov, informácie o výnose Ministerstva financií či reálne skúsenosti z praxe štátnej organizácie a samosprávy. V rámci obsahu si na základe dlhoročných skúseností lektora vo videoškolení vypočujete aj množstvo modelových situácií, ako aj praktické upozornenia a odpovede na časté otázky zamestnancov týkajúce sa priebehu kontroly v praxi.

Cieľová skupina

štátne organizácie, samosprávy, 

Kontaktná osoba

Ing. Vierka Šínska
+421 41 70 53 414
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor