Detail kurzu

Kurz na rozvoj osobnostných vlastností (Soft skills) & (Hard Skill)

Z&T PRO Solutions s.r.o.

Popis kurzu

                                                                     
Chcete sa naučiť alebo zdokonaliť ako prezentovať seba, organizáciu či svoje nápady a diela ? Chcete zaujať a získať si publikum na svoju stranu ? Potom je kurz prezentačných zručností ušitý priamo pre Vás.

Po získaní základných vedomostí získanie zručností pri styku s praxou. Čo vás očakáva manažmente!! Chcete sa rýchlejšie dostať k vysledku? poukázanie na negatívne poznatky.

(Psychológia verbálnej a vizuálnej komunikácie)


chcete riešiť úskalia manažérskej práce a zvládať stresové situácie?


                                                               Firemná identita - Osobný prejav

Schopnosť výnimočne dobrej prezentácie a vystupovania sú základným kameňom úspechu. Budete schopný lepšie ovplyvňovať ostatných prostredníctvom svojho prejavu a zlepšíte tým svoj imidž , renomé a prestíž. Poskytujeme aj vnútrofiremné vzdelávanie v oblasti koučingu, zavádzanie koučovacej kultúry predovšetkým do začínajúce podnikania a firiem ktoré využijete na koučovanie tímov a jednotlivcov.


6-tipov-na-ziskanie-novych-klientov

 1. Robte si promo cez vaše produkty
 2. Spolupracujte s inými freelancermi a získajte prácu
 3. Spolupracujte s agentúrami
 4. Robte si reklamu na vlastnom blogu
 5. Urobte si poradovník
 6. Robte strategický Cold Pitching

Obsah kurzu

ÚVOD DO KOMUNIKÁCIE

 • Cvičenie na zistenie/osvojenie dôvodu prečo sa zlepšovať v komunikácii

 • Základy komunikácie a druhy komunikácie

UPÚTANIE POZORNOSTI

 • Prvý dojem a vnímanie neverbálnej komunikácie (očný kontakt, postoj, gestá)

 • Aplikovaná psychológia a teória 4 typológií osobností pre použitie v praxi (trénovanie priamo v teréne)

 • Prvý dojem prostredníctvom intonácie hlasu

 • Upútanie pozornosti na základe prípadovej štúdie (trénovanie priamo v teréne)

PRENOS INFORMÁCII

 • Nástroj: Šablóna komunikácie – vytvorenie obsahu komunikácie

 • Vetný akcent pri podávaní informácií nadriadeným a svojmu tímu

 • Tvorba obsahu a následne prezentovanie informácií (za účelom manažmentu zmeny)
 • Ukončovanie komunikačného cyklu prostredníctvom zhrnutia informácie

 • Podávanie konštruktívnej a korektívnej kritiky pri náročných komunikačných situáciach

AKTÍVNE POČÚVANIE

 • Pochopenie informácie v roli prijímateľa

 • Teória počúvania a efektívneho ukončenia komunikácie

 • Prijímanie spätnej väzby

ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA A VYJEDNÁVANIE

 • Skriptovacia technika lídra (trénovanie priamo v teréne)

 • Trénovanie zvládnutia vyhýbania sa odpovedí a odbehnutia od komunikácie

 • Ako mať komunikáciu pod kontrolou, a vyjednávanie v malíčku

 • Model budovania dôvery v tímoch na základe povahy a kompetencií

Čo Vás naučíme pri školení odbornej komunikácie?              

  • Efektívne využitie pracovného a voľného času 
  • Používať niektoré techniky zvládania stresu
  • Zostaviť si vlastný akčný plán v oblasti riadenia času a zvládania stresu
  • Prvky neverbálnej komunikácie ako napr. (očný kontakt a výraz tváre, podanie ruky, pohyb a postoj)
  • Ako sa správať na príjmacom pohovore
  • Paraverbálna komunikácia
  • Ako vystupovať sebavedomo a pozitívne
  • Rozpoznať stres, jeho prejavy a príčiny
  • Práca so stresom na úrovni psychiky
  • Práca so stresom na úrovni tela
  • Ako stresu predchádzať a znížiť jeho dopady
  • Ako si dobiť baterky
  • Ako sa vedieť „predať“ a ako sa vyrovnať s trémou pri prezentovaní.
  • Ako uspieť na pracovnom pohovore
  • Čo sa skrýva pod pojmom „medzikultúrna kompetencia“?
  • Kultúrna sebareflexia
  • Rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti blízkeho okolia
  • Spolupráca s príslušníkmi iných kultúr

Kurz je pre ľudí z podnikateľskej sféry, riadiacich pracovníkov, lektorov/koučov a pre každého kto pracuje s ľudmi. Je vedený priateľským interaktívnym spôsobom podľa analýzy a potrieb zákazníka ale predovšetkým zameraný na prax a jeho využitie v reálnom živote. Miesto a termín školení dokážeme prispôsobiť Vašim požiadavkám, buď ON-LINE prípadne osobne.Cieľová skupina

 • osoby (zamestnaní alebo nezamestnaní), ktorí sa chcú uplatniť alebo zdokonaliť v profesii.
 • osoby ktorú chcú rozšírenie kvalifikácie v spomínaných odboroch a radi by získali nové a prehĺbili svoje poznatky a skúsenosti
 • pre tých, ktorí chcú začať podnikať ako SZČO
 • taktiež manažéry, startupy, firmy, ľudia pracujúci vo verejnej správe


Miesto a termín školení dokážeme prispôsobiť Vašim požiadavkám, buď priamo v našich priestoroch alebo priamo u klienta.

Certifikát Za doplatok poskytujeme aj osvedčenie o kurze Poznámka k cene

Školenia sa realizujú po celom SR aj v zahraničí

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať