Detail kurzu

KURZ pre rozvoj osobnostních vlastností (soft | hard skills)

Z&T PRO Solutions s.r.o.

Popis kurzu

                                                                     
Chcete sa naučiť alebo zdokonaliť ako prezentovať seba, organizáciu či svoje nápady a diela ? Chcete zaujať a získať si publikum na svoju stranu ? Potom je kurz prezentačných zručností ušitý priamo pre Vás.

Po získaní základných vedomostí získanie zručností pri styku s praxou. Čo vás očakáva manažmente!! Chcete sa rýchlejšie dostať k vysledku? poukázanie na negatívne poznatky.

Miesta a termín školení dokážeme prispôsobiť Vašim požiadavkám, aj v prípade ak sa jedná o online-školenie (termíny sú orientačné).


(Psychológia verbálnej a vizuálnej komunikácie)


chcete riešiť úskalia manažérskej práce a zvládať stresové situácie?


                                                               Firemná identita - Osobný prejav

Schopnosť výnimočne dobrej prezentácie a vystupovania sú základným kameňom úspechu. Budete schopný lepšie ovplyvňovať ostatných prostredníctvom svojho prejavu a zlepšíte tým svoj imidž , renomé a prestíž. Poskytujeme aj vnútrofiremné vzdelávanie v oblasti koučingu, zavádzanie koučovacej kultúry predovšetkým do začínajúce podnikania a firiem ktoré využijete na koučovanie tímov a jednotlivcov.


6-tipov-na-ziskanie-novych-klientov

 1. Robte si promo cez vaše produkty
 2. Spolupracujte s inými freelancermi a získajte prácu
 3. Spolupracujte s agentúrami
 4. Robte si reklamu na vlastnom blogu
 5. Urobte si poradovník
 6. Robte strategický Cold Pitching

Obsah kurzu

ÚVOD DO KOMUNIKÁCIE

 • Cvičenie na zistenie/osvojenie dôvodu prečo sa zlepšovať v komunikácii

 • Základy komunikácie a druhy komunikácie

UPÚTANIE POZORNOSTI

 • Prvý dojem a vnímanie neverbálnej komunikácie (očný kontakt, postoj, gestá)

 • Aplikovaná psychológia a teória 4 typológií osobností pre použitie v praxi (trénovanie priamo v teréne)

 • Prvý dojem prostredníctvom intonácie hlasu

 • Upútanie pozornosti na základe prípadovej štúdie (trénovanie priamo v teréne)

PRENOS INFORMÁCII

 • Nástroj: Šablóna komunikácie – vytvorenie obsahu komunikácie

 • Vetný akcent pri podávaní informácií nadriadeným a svojmu tímu

 • Tvorba obsahu a následne prezentovanie informácií (za účelom manažmentu zmeny)
 • Ukončovanie komunikačného cyklu prostredníctvom zhrnutia informácie

 • Podávanie konštruktívnej a korektívnej kritiky pri náročných komunikačných situáciach

AKTÍVNE POČÚVANIE

 • Pochopenie informácie v roli prijímateľa

 • Teória počúvania a efektívneho ukončenia komunikácie

 • Prijímanie spätnej väzby

ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA A VYJEDNÁVANIE

 • Skriptovacia technika lídra (trénovanie priamo v teréne)

 • Trénovanie zvládnutia vyhýbania sa odpovedí a odbehnutia od komunikácie

 • Ako mať komunikáciu pod kontrolou, a vyjednávanie v malíčku

 • Model budovania dôvery v tímoch na základe povahy a kompetencií

Čo Vás naučíme pri školení odbornej komunikácie?              

  • Efektívne využitie pracovného a voľného času 
  • Používať niektoré techniky zvládania stresu
  • Zostaviť si vlastný akčný plán v oblasti riadenia času a zvládania stresu
  • Prvky neverbálnej komunikácie ako napr. (očný kontakt a výraz tváre, podanie ruky, pohyb a postoj)
  • Ako sa správať na príjmacom pohovore
  • Paraverbálna komunikácia
  • Ako vystupovať sebavedomo a pozitívne
  • Rozpoznať stres, jeho prejavy a príčiny
  • Práca so stresom na úrovni psychiky
  • Práca so stresom na úrovni tela
  • Ako stresu predchádzať a znížiť jeho dopady
  • Ako si dobiť baterky
  • Ako sa vedieť „predať“ a ako sa vyrovnať s trémou pri prezentovaní.
  • Ako uspieť na pracovnom pohovore
  • Čo sa skrýva pod pojmom „medzikultúrna kompetencia“?
  • Kultúrna sebareflexia
  • Rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti blízkeho okolia
  • Spolupráca s príslušníkmi iných kultúr

Kurz je pre ľudí z podnikateľskej sféry, riadiacich pracovníkov, lektorov/koučov a pre každého kto pracuje s ľudmi. Je vedený priateľským interaktívnym spôsobom podľa analýzy a potrieb zákazníka ale predovšetkým zameraný na prax a jeho využitie v reálnom živote. Miesto a termín školení dokážeme prispôsobiť Vašim požiadavkám, buď ON-LINE prípadne osobne.Cieľová skupina

 • osoby (zamestnaní alebo nezamestnaní), ktorí sa chcú uplatniť alebo zdokonaliť v profesii.
 • osoby ktorú chcú rozšírenie kvalifikácie v spomínaných odboroch a radi by získali nové a prehĺbili svoje poznatky a skúsenosti
 • pre tých, ktorí chcú začať podnikať ako SZČO
 • taktiež manažéry, startupy, firmy, ľudia pracujúci vo verejnej správe


Ak máte záujem o akreditovaný kurz, je potrebné to ohlásiť vopred nakoľko cena a priebeh školenia je odlišný. V prípade zrušenia účasti sa účtujú storno poplatky!

Certifikát Prihlásenie na kurz prebieha online, platbu je možné realizovať online platbou, prevodom na účet, alebo vkladom na účet. V prípade záujmu o vystavenie osvedčenia poskytujeme možnosť za doplatok k sume školenia. Poznámka k cene

Rezervácia miesta na kurze je možná len po úhrade plnej sumy za kurz. Bez úhrady zálohovej faktúry nie je možné miesto na kurz rezervovať!

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať