Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava pre bezpečnostných technikov - prezenčnou formou v Košiciach

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znp. v rosahu 16 hodín. Bezpečnostný technik  je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu.

Obsah kurzu

  • Obsah kurzu je zameraný na aktuálny stav a najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného prostredia.

Cieľová skupina

Bezpečnostní technici
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní AOP Poznámka k cene

V cene je zahrnuté malé občerstvenie a link s aktuálnou legislatívou v oblasti BOZP. Poskytujeme zľavu pre účastníkov, ktorí u nás absolvovali školenie bezpečnostných technikov, príp. aktualizačnú odbornú prípravu.

Kontaktná osoba

Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor