Detail kurzu

SWIFT - Aplikačné programové vybavenie pre realizáciu zahraničného platobného styku, ako aj iných transakcií v bankovníctve

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Popis kurzu

Cieľom je oboznámiť účastníkov s normami a aplikáciami pre komunikáciu medzi bankami, ako SWIFT, SIPS, TARGET2 a pod. Zároveň získať znalosti ohľadom bezpečnosti systémov SWIFT.

Obsah kurzu

 • napojenie sa na SWIFT
 • bankový identifikačný kód, pridelenie, štruktúra
 • systémy SWIFT - SWIFTNet a použitie jednotlivých systémov
 • služby, ktoré môže využívať finančná inštitúcia v rámci pripájania sa do rôznych štruktúr (európske platobne systémy, ...)
 • formáty používané v rámci finančných transakcií medzi jednotlivými účastníkmi:
  • formát FIN – správy typu MT 0...9
  • formát ISO20022 – XML správy pain..., pacs..., camt...
 • Security zabezpečenie pre komunikáciu so SWIFT sieťou
 • PKI a systém certifikátov
 • RMA - autorizácie medzi účastníkmi komunikácie so systémom SWIFT
 • Aplikácia O2M - správa certifikátov, rolí, routing SNL

Cieľová skupina

Seminár je vhodný pre všetkých zamestnancov bánk a finančných inštitúcií, ktorí potrebujú mať základné informácie zo sféry systémov a služieb SWIFT, zabezpečenia bezpečnosti komunikácie, správy systémov, certifikátov a používateľov. Je vhodný aj pre pracovníkov, ktorí tieto systémy síce nevyužívajú, ale pracujú v bankovníctve a využívajú bankové systémy.

Seminár je vhodný aj vzhľadom na výrazne vysoké ceny školení SWIFT, ktoré sa usporadúvajú zväčša v Bruseli, resp. iných európskych metropolách.

Kontaktná osoba

Ing. Mario Goliaš
+421 905 436 719
mario.golias@ibv-nbs.sk

Hodnotenie
Organizátor