Detail kurzu

Projektový manažment nábehu sériovej výroby

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

 • Pochopenie základných fáz vývoja produktov a nábehu sériovej výroby v súlade s požiadavkami VDA2, PEP/PDP (Product Development Process) a APQP/PPAP.
 • Získať prehľad o používaných metódach v jednotlivých fázach nábehu sériovej výroby.
 • Spoznať typické prvky projektového riadenia nábehov sériovej výroby.
 • Pochopenie ako vytvoriť projektový plán pre nábeh sériovej výroby v závislosti od veľkosti nábehu.

Obsah kurzu

Nábehy sériovej výroby v rôznych prostrediach
 • Nábehy v diskrétnej výrobe.
 • Nábehy v spojitých a dávkových výrobách.
Základné fázy vývoja produktov a nábehu sériovej výroby
 • Definícia produktov a požiadaviek zákazníkov.
 • Súťaž konceptov a prvotný návrh produktov.
 • Detailné návrhy produktov a výber výrobného miesta.
 • Príprava výrobných miest.
 • Výber dodávateľov.
 • Prvé prototypy.
 • Predsérie a nulté série.
 • Prechod ku štandardizovanému procesu.
Prvky a metódy používané pri nábehu sériovej výroby
 • Krátky prehľad prvkov z fázy vývoja.
 • Nevyhnutné prvky a metódy pri nábehu sériovej výroby.
 • Náväznosť medzi fázou vývoja a nábehom sériovej výroby.
 • Opcionálne prvky a metódy pri nábehu sériovej výroby.
Projektové riadenie v rámci nábehu sériovej výroby
 • Role v riadení projektu a zodpovednosti oddelení.
 • Stage gaty a ich obsah.
 • Milestony a ich obsah.
 • Pracovné balíčky.
 • Zaradenie jednotlivých prvkov a metód v rámci projektového riadenia nábehu.
Typické projektové plány nábehov sériovej výroby
 • PEP - Produktentstehungsprocess (PDP – Product Development Process) v automotive.
 • Porovnanie s VDA 2.
 • Stredne veľké projekty nábehov – ktoré kroky musia ostať zachované.
 • Malé projekty nábehov.
Agilné metódy riadenia v projektoch nábehov
 • Vodopád vs. agilný prístup.
 • Možnosti agility.
 • Úskalia agility pri nábehoch.
 • Ako nájsť rovnováhu.

Cieľová skupina


Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba

Lucia Šrubařová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor