Detail kurzu

Dohody komplexne. Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení - RNDr. Jana Motyčková - Košice

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár je zameraný na výklad danej problematiky s lektorom z praxe. (RNDr. Jana Motyčková)

Obsah kurzu

1. Dohody komplexne

 - Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá

 - Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia

 - Pravidlá pre pracovný čas dohodárov

 - Evidencia

 - Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda

- Podmienky práce mladistvých na dohody

- Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme

- Pravidelný a nepravidelný príjem v SP

- Platenie poistného z dohôd, DoBPŠ, dohody dôchodcov, výnimky, zmeny od 1.1.2020

- Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované uzatváranie dohôd

- Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP

- Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP

- Vykazovanie dohôd v ZP

- Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára

- Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie  poistného a vykazovanie

- Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov

- Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody
2. Štatutár, člen štatutárneho orgánu, člen dozornej rady, spoločník s.r.o., poslanci, členovia komisií

- Vznik a zánik právneho vzťahu s nárokom na príjem zo závislej činnosti štatutárov, spoločníkov, členov dozornej rady – posudzovanie pre SP

- Vznik a zánik právneho vzťahu poslancov, členov obecných rád, komisií – posudzovanie pre SP

- Štatutár a iné s pravidelným príjmom – prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP

- Štatutár a iné s nepravidelným príjmom - prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP, evidenčný list dôchodkového poistenia

- Výnimky z platenia poistného u dôchodcov, posudzovanie od 1.1.2020

- Súbeh viacerých právnych vzťahov

- Práceneschopnosť, poberanie materského, oznamovanie do ZP, vykazovanie v SP

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť, pracovníci mzdovo-personálnych útvarov, ekonómovia, účtovníci...
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady, obed,

Hodnotenie
Organizátor