Detail kurzu

Daň z motorových vozidiel

sféra, a.s.

Popis kurzu

Na seminári sa budeme venovať všetkým aspektom dane z motorových vozidiel

Obsah kurzu

Program:

1. Vysvetlenie základných pojmov zákona

- predmet dane - vozidlo osobné, úžitkové, autobus

- základ dane

- oslobodenie od dane

- vzťah daňovník a vozidlo

2. Určenie vzniku a zániku daňovej povinnosti, oznamovacie povinnosti

- zdaňovacie obdobie, zánik platenia preddavkov na daň  

- zápis v daňovom priznaní

3. Daňovník – zamestnanec verzus zamestnávateľ, užívateľ

4. Úprava ročnej sadzby dane v závislosti od:

- veku vozidla, druhu použitého alternatívneho paliva alebo druhu pohonu 

- použitia  vozidiel v návesových jazdných súpravách

- príklad postupu úpravy ročnej sadzby dane

5. Vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019

6. Výpočet predpokladanej dane na zdaňovacie obdobie 2020

- zápis v daňovom priznaní

7. Platenie preddavkov na daň

- platenie preddavkov na daň, určenie platenia preddavkov na daň inak; možnosti

8. Novela zákona o dani z motorových vozidiel platná od 1.1.2020

- zmeny jednotlivých ustanovení zákona, vzájomná previazanosť

9. Diskusia

Harmonogram:

  • 08:00 - 09:00 registrácia
  • 09:00 - 10:50 prednáška
  • 10:50 - 11:50 obed
  • 11:50 - 13:00 prednáška
  • 13:00 - 13:10 prestávka
  • 13:10 - 14:10 prednáška
  • 14:10 - 14:20 prestávka
  • 14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 1x teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Cieľová skupina

Účtovníci, daniari a všetci záujemcovia o danú problematiku.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať