Detail kurzu

TOP zručnosti budúcnosti: Riešenie problémov, Manažment zmeny a Biznis etiketa

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Popis kurzu

Kognitívne vlastnosti a mäkké zručnosti sa stávajú rozhodujúcim faktorom pri zmierňovaní dôsledkov digitálnej transformácie ekonomík a automatizácii procesov. Schopnosť komplexne riešiť problémy, prispôsobiť sa zmene ako prirodzenej súčasti (nielen) profesionálneho života, či prirodzená komunikatívnosť patria k najžiadanejším mäkkým zručnostiam už v súčasnosti.

Obsah kurzu

Modul č.1:  Riešenie problémov a rozhodovanie

Modul č. 2: Umenie negociácií – principiálne vyjednávanie a manažment zmeny

Modul č. 3: Business etiketa a prezentačné zručnosti

Štruktúra a organizácia vzdelávania:  1- dňové sústredenia (pondelok - streda) v čase od 9:00 do 16:00 hod. (8 vyuč. hodín)

Viac informácií na https://bbs.euba.sk/dalsie-vzdelavanie/top-zrucnosti-buducnosti/popis


Cieľová skupina

riadiaci pracovníci samosprávy

manažéri

pracovníci prvého kontaktu

hovorcovia
Poznámka k cene

V cene jedného modulu je zahrnutá výučba v rozsahu 8 hodín / modul a materiál využívaný v priebehu kurzu. Cena za 1 modul je 118,80 Eur, (vrátane DPH). V prípade absolvovania všetkých modulov v rámci workshopu je celková cena 298,80 Eur (vrátane DPH).

Kontaktná osoba

Jarolím Hraško
02/67295165, 0911 695747
jarolim.hrasko@euba.sk

Hodnotenie
Organizátor