Detail kurzu

VIDEOŠKOLENIE - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Kto môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019 a dokedy je zamestnávateľ povinný ho vykonať? Ako sa vyrovná preplatok alebo nedoplatok? Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti patrí medzi každoročné povinnosti zamestnávateľa. Vo videoškolení s lektorkou Jankou Repáčovou si zopakujeme základné pravidlá a princípy ročného zúčtovania dane a pomocou praktických príkladov vám vysvetlíme, ako sa menia sumy nezdaniteľných častí alebo ktoré odpočítateľné položky z dane pribudli ešte počas roka 2019. Podrobne rozoberieme všetky povinnosti zamestnávateľov v mzdovej učtárni súvisiace s ukončením kalendárneho roka 2019.

Obsah kurzu

  • Kto môže/nemôže požiadať o RZD, žiadosť o vykonanie RZD
  • Nezdaniteľné časti základu dane
  • Daňový bonus na vyživované dieťa
  • Daňový bonus na zaplatené úroky
  • Povinnosti zamestnávateľa pri RZD

Kontaktná osoba

Ing. Vierka Šínska
+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor