Detail kurzu

DPH komplexne od A do Z - najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri aplikácii zákona o DPH v praxi

sféra, a.s.

Popis kurzu

Na seminári sa budeme venovať zákonu o DPH. Pozrieme sa na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri aplikácii zákona v praxi.

Obsah kurzu

Program:

Seminár je zameraný najmä na vysvetlenie základných pojmov, princípov uplatňovania DPH, okruh osôb – platiteľov DPH, resp. osôb registrovaných pre DPH, vymedzenie tovarov a služieb oslobodených od dane, registračná povinnosť a zrušenie registrácie platiteľa DPH.

1. deň

 • predmet dane

 • registračná povinnosť

 • zdaniteľné obchody – dodanie tovaru a služby

 • miesto dodania tovaru a služby

 • vznik daňovej povinnosti

 • dovoz tovaru

 • vývoz tovaru

 • dodanie tovaru do iných členských štátov

2. deň

 • oslobodené plnenia bez nároku na odpočítanie dane

 • základ dane

 • vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu;  podmienky

 • a spôsob vrátenia dane

 • dodanie a nájom nehnuteľnosti

 • uplatnenie práva na odpočítanie dane

 • tuzemský prenos daňovej povinnosti

 • fakturácia a vedenie záznamov

 • diskusia

Harmonogram:

Platí obidva dni

 • 08:00 - 09:00 registrácia
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:50 obed
 • 11:50 - 13:00 prednáška
 • 13:00 - 13:10 prestávka
 • 13:10 - 14:10 prednáška
 • 14:10 - 14:20 prestávka
 • 14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplé obedy, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Cieľová skupina

daniari, účtovníci, všetci záujemcovia o danú problematiku
Hodnotenie
Organizátor