Detail kurzu

Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Na praktickom workshope preskúmate jednotlivé asertívne práva a povinnosti, vnútornú slobodu, sebaúctu, zdravú sebadôveru, akceptovanie rozdielov v názoroch a správaní iných, manipulatívne správanie, spoznáte účinné asertívne techniky, precvičíte si dávanie a prijímanie spätnej väzby – pozitívnej aj negatívnej a rôzne modelové komunikačné situácie.

Obsah kurzu

Obsah:


1. Typy komunikácie a správania,

2. Asertívne techniky, asertívne práva a povinnosti,

3. Použitie asertivity pri nenásilnom presadzovaní svojich práv a obrane proti manipulácii,

4. Vnútorná sloboda, sebaúcta a zdravá sebadôvera,

5. Akceptovanie rozdielov v názoroch a správaní iných, úcta k druhým ľuďom,

6. Prijímanie pochvaly aj kritiky,

7. Diskusia.

Čo sa Vám najviac na tréningu páčilo (vyberáme z Vašich dotazníkov):

  • Interaktivita stretnutia, neformálnosť, ústretovosť.
  • Priebeh seminára, samotná téma, príklady z praxe, prístup lektorky.
  • Spôsob školenia, diskusia, rozprávanie o konkrétnych situáciách zo života a ich riešenie.
  • Vedenie seminára, praktické cvičenia, diskusia.
  • Riešenie konkrétnych problémov z praxe.
  • Odborná a zároveň zábavná forma školenia.
Certifikát Absolvovaním online tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o.

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Karetková
0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor