Detail kurzu

2 - dňový webinár: Verejné obstarávanie pre začiatočníkov - obstarávateľov - Mgr. Silvia Jančová

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Nielen pre začínajúcich verejných obstarávateľov sme pripravili praktický 2-dňový online seminár, počas ktorého sa s vami lektorka Mgr. Silvia Jančová podelí o svoje know-how z problematiky verejného obstarávania. Po absolvovaní seminára budete plne schopný spraviť potrebný prieskum trhu a určiť predpokladanú hodnotu zákazky, vypracovať súťažné podklady a následne vyhlásiť verejné obstarávanie, zabezpečiť komunikáciu s uchádzačmi, s riadiacimi orgánmi či Úradom pre verejné obstarávanie, dohliadať nad celým procesom a prípravou zmluvných vzťahov s úspešným uchádzačom, ako aj spracovať a viesť kompletnú dokumentáciu v zmysle zákona. Počas dvoch dní budeme mať možnosť venovať sa danej problematike detailne, a preto sa môžete tešiť aj na množstvo praktických informácií, ako napríklad, kedy treba zákazky spojiť do jednej a kedy naopak rozdeliť zákazku na časti a mnoho ďalších.

Obsah kurzu

Popis

Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:
 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní
 • Záznam z webinára počas 30 dní

Program

 

1. Deň:

 • Základné  povinnosti, princípy  vo verejnom obstarávaní, základné pojmy
 • Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky
 • Aktuálne platné finančné limity  a podľa toho stanovenie postupu
 • Stanovenie a vyhodnotenie podmienok účasti
 • Opis predmetu zákazky, požiadavky na predmet zákazky, súťažné podklady
 • Rozdelenie, spájanie zákaziek – kedy treba zákazky spojiť do jednej a kedy naopak rozdeliť zákazku na časti
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena a iné najbežnejšie kritériá a spôsob ich vyhodnotenia
 • Inštitút zábezpeky ponúk –  lehoty, spôsoby predkladania
 • Komisia na vyhodnotenie ponúk
 • Otváranie ponúk, vyhodnotenie ponúk, reverzné a superrevezné súťaže
 • Inštitút vysvetľovania ponúk
 • Mimoriadne nízke ponuky
 • Súčinnosť pri uzatvorení zmlúv, predzmluvné povinnosti
 • Uzavretie zmluvy, register partnerov verejného sektora

 

2. Deň:

 • Úprava dodatkov k zmluvám
 • Evidencia a uchovávanie dokumentácie z VO
 • Vyhotovenie referencií pre dodávateľov
 • Najčastejšie používané systémy na elektronickú komunikáciu: prehľad
 • Jednotlivé postupy zadávania zákaziek:
 • Zákazky malého rozsahu
 • Zákazky s nízkou hodnotou
 • Súhrnné správy o zákazkách, spôsob ich vypĺňania
 • Podlimitné zákazky: bez využitia el. trhoviska
 • Podlimitné zákazky: s využitím el. trhoviska (EKS)
 • Nadlimitné zákazky: verejná súťaž
 • Priame rokovacie konanie

 

Harmonogram

09:00 - 11:00 prednáška

11:00 - 12:00 prestávka

13:15 - 14:30 prednáška


PROFIL LEKTORA: 


Mgr. Silvia Jančová

Venuje sa verejnému obstarávaniu od roku 2006.  Začínala na Úrade pre verejné obstarávanie, na odbore kontroly, následne na riadiacich pozíciách, ale aj ako kontrolór eurofondových verejných obstarávaní na rôznych ministerstvách. Od roku 2016 sa tiež venuje konzultačnej činnosti a realizácii verejných obstarávaní pre klientov – pre verejných obstarávateľov,  ale aj poradenstvu pre dodávateľov  a uchádzačov – pomoc pri príprave ponúk a pri podávaní námietok a pod. Aktívne zároveň vykonáva lektorskú činnosť.

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých téma zaujíma 

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41 70 53 414
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať