Detail kurzu

Online kurz naživo Stanovovani priorít - ako si vytvoriť efektívny zoznam úloh (to-do-list)

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Dobre zostavený zoznam úloh (to-do-list) je ako kompas, ktorý nás vedie. Mať prehľad o tom, čo nás čaká, k čomu máme dospieť je nevyhnutné na to, aby sme vedeli aké cesty k naplneniu cieľov zvoliť, čo je dôležité, a ktoré úlohy môžeme nechať na neskôr, prípadne delegovať.

Obsah kurzu

Koľko z nás si robí zoznamy úloh každý deň? Asi väčšina z nás. Problém je ten, že sú neprehľadné, príliš všeobecné, chaotické a málo akčné. Často im chýba dlhodobejší kontext, pretože vychádzajú zo situácií, ktoré musíme už len hasiť, namiesto toho, aby sme ich vypracovali v súlade s našimi dlhodobými cieľmi, hodnotami a zámermi. Takéto zoznamy nám k pocitu, že máme svoj život, či prácu pod kontrolou a vo vlastných rukách príliš nepomôžu.

 

Na to, aby sme boli efektívnejší a produktívnejší, potrebujeme si vypracovať pracovný plán, ktorý:

 
  • je prehľadný – napomáha v usporiadaní všetkých cieľov (krátkodobých,    strednodobých i dlhodobých),
  • jasne definuje naše priority - pomôže nám zorganizovať naše úlohy a nájsť tie, ktoré sú pre nás najdôležitejšie,
  • šetrí nám čas tým, že viditeľne označí aj nepodstatné záležitosti.

Počas online kurzu Vás prevedieme celým procesom vypracovania akčného plánu. Na začiatku si objasníme a rozoberieme celý postup ako na to, ktorý bude ilustrovaný prípadom a nakoniec si vypracujete vlastný akčný pracovný plán.

Účastník online kurzu získa: učebné materiály + pracovný zošit s cvičeniami, ktoré mu budú sprístupnené po prihlásení sa na online kurz a uhradení zálohovej faktúry.


Absolvovaním online tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o.

Kontaktná osoba


0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor