Detail kurzu

Ako dávať a prijímať spätnú väzbu

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

 • Osvojiť si techniky poskytovania formálnej alebo neformálnej spätnej väzby.
 • Naučiť sa dávať spätnú väzbu konštruktívne, sebavedomo a s nadhľadom.
 • Používať spätnú väzbu ako nástroj engagementu a budovania dôvery na pracovisku.
 • Pochopiť pozitívne aspekty získavania spätnej väzby (aj kritickej) pre jednotlivca, aj pre celý tím.

Obsah kurzu

Úvod do spätnej väzby

 • čo je to spätná väzba a čo ňou chceme dosiahnuť?
 • aký druh spätnej väzby funguje a aký nie
 • čo je konštruktívna spätná väzba na rozdiel od negatívnej spätnej väzby
 • prijímanie a aktívne získavanie spätnej väzby

Základné techniky pri spätnej väzbe

 • správne kladenie otázok
 • aktívne počúvanie
 • parafrázovanie
 • vyjadrovanie spolupatričnosti a empatie

Stratégie poskytovania efektívnej spätnej väzby

 • prispôsobenie spätnej väzby cieľu
 • cyklus spätnej väzby (popis problému, pomenovanie emócie a potreby, návrh riešenia, dohoda)
 • neutralita a racionalita v rámci spätnej väzby
 • ako oddeliť názor od konkrétnej osoby tak, aby spätná väzba nenarušila pracovné a medziľudské vzťahy
 • ako používať efektívnu reč tela pri poskytovaní spätnej väzby, aby ste ukázali úprimnosť a zvýšili pravdepodobnosť rastu druhej osoby
 • ako formulovať svoju spätnú väzbu tak, aby ste dosiahli najlepšie výsledky
 • sila ocenenia a vedenie motivačnej spätnej väzby
 • ako chváliť ostatných tak, aby posilnili konkrétne typy správania
 • ako identifikovať konkrétne situácie, v ktorých má negatívna spätná väzba väčšiu váhu ako pozitívna

Náročné situácie v rámci odovzdávania spätnej väzby

 • zvládanie odporu/nesúhlasu
 • nedorozumenia v rámci spätnej väzby a čo môžeme urobiť, aby sme tomu zabránili
 • ako odovzdávať spätnú väzbu (nielen služobne) starším zamestnancom

Cieľová skupina

manažment všetkých úrovní, radoví zamestnanci
Hodnotenie
Organizátor