Detail kurzu

KURIČ – OSOBA NA OBSLUHU KOTLOV I. - V. TRIEDY - aktualizačná odborná príprava

JUMA Trenčín s.r.o.

Popis kurzu

Preukaz kuriča – osoby na obsluhu kotlov v zmysle zákona NR SR č. 124 / 2006 Z.z. o BOZP v znení nesk. predpisov platí na čas neurčitý, ale kurič  je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (AOP) ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie. Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť preukazu predlžuje o ďalších 5 rokov. 

Obsah kurzu

Stanovený legislatívne v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v zn. nesk. predp. a vyhl. MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z. - skupina 02.2 - Výchova  a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov I. až V. triedy celkovom rozsahu 4 hodiny.

Cieľová skupina

Osoby vlastniace kuričský preukaz 
Certifikát Uvedenie dátumu absolvovania AOP v preukaze kuriča

Kontaktná osoba

Ing. Viliam Varhaník
032 - 743 42 37
juma@juma.sk

Hodnotenie
Organizátor