Detail kurzu

OBSLUHA VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ - aktualizačná odborná príprava

JUMA Trenčín s.r.o.

Popis kurzu

DOKLAD osoby na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení v zmysle zákona NR SR č. 124 / 2006 Z.z. o BOZP v znení nesk. predpisov platí na čas neurčitý, ale držiteľ Dokladu obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (AOP) ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie. Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť Dokladu predlžuje o ďalších 5 rokov.

Obsah kurzu

Stanovený legislatívne v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v zn. nesk. predp. a vyhl. MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z. - skupina 08.1 - Výchova  a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení v celkovom rozsahu 6 hod.  

Cieľová skupina

Osoby vlastniace Doklad na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

Kontaktná osoba

Ing. Viliam Varhaník
032 - 743 42 37
juma@juma.sk

Hodnotenie
Organizátor