Detail kurzu

OSOBY NA OBSLUHU MOBILNÝCH A VEŽOVÝCH ŽERIAVOV VÝLOŽNÍKOVÉHO TYPU - základný kurz

JUMA Trenčín s.r.o.

Popis kurzu

Základný kurz osôb na obsluhu mobilných a vežových žeriavov výložníkového typu v zmysle schváleného projektu. Účastník kurzu získa písomný doklad o absolvovaní odbornej prípravy na samostatnú obsluhu mobilných a vežových žeriavov výložníkového typu (hydraulická ruka) podľa požadovaného rozsahu, na základe ktorého absolvuje skúšky u oprávnenej právnickej osoby v priestoroch našej spoločnosti (my spolupracujeme s Technickou inšpekciou). Po úspešnom absolvovaní získa účastník PREUKAZ vydaný Technickou inšpekciou. Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov.

Obsah kurzu

Stanovený legislatívne v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v zn. nesk. predp. a vyhl. MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z. - skupina 03.2 - Výchova  a vzdelávanie osôb na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu v celkovom trvaní 10 hod.

Cieľová skupina

Osoby, ktoré budú obsluhovať mobilné a vežové žeriavy výložníkového typu.
Certifikát Preukaz Poznámka k cene

V cene je zahrnutý kurz a všetky poplatky, vrátane vybavenia preukazu a skúšky oprávnenou právnickou osobou

Kontaktná osoba

Ing. Viliam Varhaník
032 - 743 42 37
juma@juma.sk

Hodnotenie
Organizátor