Detail kurzu

Školenie obsluhy stavebných strojov (strojnícky kurz)

Turček, s.r.o.

Popis kurzu

Akreditácia: Národný inšpektorát práce

Číslo osvedčenia: VVZ-0135/19-08.1

Rozsah kurzu: 16 hodín

Cena kurzu: 200 € 156 € (vydanie preukazu je v cene kurzu)

Miesto realizácie: Celá SR (Nitra, Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Poprad, Prešov, Košice, atď.)

Možné realizovať i cez NESTRAŤ PRÁCU (ÚPSVaR)

Obsah kurzu

Aké podmienky musím splniť, keď sa chcem na kurz prihlásiť?

Aby ste sa mohli na kurz prihlásiť, musíte mať ukončené minimálne základné vzdelanie a vek minimálne 18 rokov.

Je podmienkou prihlásenia sa na kurz zdravotná spôsobilosť?

Áno. Podmienkou na prihlásenie sa na kurz obsluhy stavebných strojov je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Tlačivo na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti si môžete stiahnuť napr. tu alebo Vám ho vieme poslať e-mailom.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Dĺžka kurz je 16 hodín. Trvanie kurzu závisí na forme kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a absolventov kurzu.

Na aké druhy stavebných strojov je kurz zameraný?

Kurz je zameraný na vybrané stavebné stroje a zariadenia:

 1. stroje a zariadenia na zemné práce (dozér, rýpadlo a hĺbidlo, nakladací a vykladací stroj, fréza a ryhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec)
 2. stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí (betonárka)
 3. ostatné stroje a zariadenia (špeciálny motorový snehový stroj, kompresor)
Čo je obsahom kurzu a aké znalosti kurzom získam?

Kurz je zameraný na oboznámenie účastníkov so všetkými povinnosťami pre strojníka (obsluhu) stavebných strojov , aplikáciou týchto povinností v praxi, uplatňovaní konkrétnych pracovných postupov pri svojej budúcej činnosti.
Počas kurzu sa naučíte:

 • vykonávať kontrolu stavebného stroja pred samotným používaním
 • používať bezpečné pracovné postupy pri obsluhe stavebného stroja
 • správne spôsoby zabezpečenie pracoviska, kde bude prebiehať činnosť so stavebným strojom
 • predvídať riziká vyplývajúce z prevádzky stavebných strojov a ako predchádzať ich možným nežiadúcim účinkom
 • správne vedenie prevádzkovej dokumentácie stavebného stroja
 • správny postup pri vzniku nedostatku alebo poruchy na stroji
Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečná skúška pozostáva z písomnej časti, ktorá sa vykonáva testovou formou. Otázky v teste sú z okruhov tém, ktoré na kurze preberiete. Záverečná skúška prebieha pred skúšobnou komisiou, kde predsedom komisie je Váš školiteľ.

Čo absolvovaním kurzu získam?
 • odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných stavebných strojov
 • teoretické a praktické vedomosti, ktoré budete vedieť v praxi uplatniť
 • komplexnú odbornú prípravu na vysokej úrovni, ktorá Vás pripraví na výkon činnosti strojníka stavebných strojov
 • množstvo odborných materiálov, ktoré Vám pomôžu vo vašej odbornej praxi
 • Certifikát - doklad na obsluhu stavebných strojov platný v celej EU
Akú pracovnú pozíciu môžem po absolvovaní kurzu vykonávať?
 • Strojník JCB (Nakladač, rýpadlo)
 • Obsluha dozera
 • Strojník frézy a ryhovača
 • Obsluha domiešavača
 • Obsluha cestného valca
 • Strojník rúrového nakladača
 • Strojník špeciálneho snežného stroja
Ako sa na školenie môžem prihlásiť?

Na kurz sa môžete prihlásiť jednou z nasledovných možností:

 1. vyplnením online prihlášky na https://www.turceksro.sk/skolenia/bezpecnostny-technik-abt/skolenie-bezpecnostnych-technikov?view=article&id=277&catid=143
 2. telefonicky na zákazníckej linke (+421 37 202 1351)
 3. e-mailom na turceksro@turceksro.sk

Po obdržaní Vašej prihlášky Vás bude kontaktovať manažér kurzu, ktorý Vám poskytne všetky podrobné informácie. Veľmi ochotne Vám poradí a pomôže.

Prečo si vybrať tento kurz práve od spoločnosti Turček, s.r.o.?
 • náš kurz je akreditovaný Národným inšpektorátom práce
 • v našom kurze získate relevantné, pravdivé a v praxi uplatniteľné informácie
 • výučba prebieha pútavou formou a využívame pri nej najmodernejšie metódy štúdia
 • naši lektori majú dlhoročné skúsenosti v oblasti výchovy a vzdelávania a radi sa o ne s vami podelia, čo Vám vo vašej odbornej praxi bude veľkým prínosom
 • študijné materiály Vám poskytneme bezplatne elektronickou formou z nášho webového úložiska
 • V prípade záujmu Vám vieme školiace materiály poskytnúť i na USB médiu sa symbolický poplatok

Cieľová skupina

Budúci strojníci stavebných strojov
Certifikát Vydaný preukaz na obsluhu stavebných strojov a zariadení je platný v celej EU
Hodnotenie
Organizátor