Detail kurzu

VZŤAHOVÝ KOUČING s poukazom na rozvoj kľúčových kompetencií kouča I.

Power Coaching s. r. o.

Popis kurzu

Vzťahový koučing sa týka každého jedinca. Ako dosiahnuť želaný výsledok harmónie vzťahov ? Koučing dvoch a viacerých strán vo vzťahoch v rôznych oblastiach – v partnerstve, rodine, susedstve, práci, biznise, medzi ľuďmi.

Obsah kurzu

Na kurze budeme využívať situačné procesy, nástroje, ale aj cvičenia na zvýšenie sebavedomia klientov. Ukážeme si, ako v praxi hovoriť o pocitoch, či našich myšlienkach, vďaka čomu budeš vedieť ako kouč posúvať klientov ďalej, aby vedeli svoje myšlienky a názory prezentovať medzi ľuďmi a nemali problém s komunikáciou. Dôležité je sústrediť sa na želaný výsledok, každý sám zodpovedá za svoj “podiel” vo vzťahu, či už ide o vzťah rodinný, partnerský alebo kamarátsky.

ČO VŠETKO SA NAUČÍŠ:

 • Plnohodnotnej komunikácii s klientmi
 • Ako zaujať pozíciu kouča
 • Schopnosť zvládať reakcie klientov
 • Ako koučovať 2 a viacero strán
 • Metódy vzťahového koučingu
 • Komplexná aplikácia v praxi
 • Ako dosiahnuť želaný výsledok
 • Ako aplikovať metódy k riešeniu vzťahových situácií

CIEĽ KURZU: Klientom budeš môcť po kurze ukázať, že na vzťahy je možné sa pozerať aj zo širšej perspektívy. Pochopia, že vzťahy súvisia s nimi samotnými, ich správaním a pod. Nájdu spoločne riešenia, ktoré sú pre nich najideálnejšie.

ČO VŠETKO ZÍSKAŠ?

 • Kurz je schválený International Coach Federation (ICF) ako ďalšie vzdelávanie koučov – absolvovaním získaš CCE body.
 • Certifikát ACPC vrátane CCE bodov
 • Nové informácie a vedomosti! 

Cieľová skupina

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ:

 • Koučov
 • Absolventov výcvikov koučingu
 • Pomáhajúce profesie (terapeuti a pod.)
 • Osoby v riadiacich a vedúcich pozíciách
 • Osoby vedúce tím ľudí
 • Personalisti, manažéri
 • Všetky profesie, ktoré neustále riešia vzťahy

Tešíme sa na teba! 

Certifikát Certifikát oprávňujúci vykonávať vzťahový koučing

Kontaktná osoba

Ing. Fania Bilkova
0948 078970
bilkova@powercoaching.sk

Hodnotenie
Organizátor