Detail kurzu

ONE-ON-ONE - Teamleader - manažérske zručnosti

LUMATEL s.r.o.

Popis kurzu

MOŽNOSŤ DOHODY AJ INÝCH TERMÍNOV!

1. Kurz formou ONE-ON-ONE ( lektor+ účastník). Trvanie kurzu: 3 hodiny +. Domáca úloha.  Výber času je možný v doobedňajších ( v čase od  08,00 - 12,30 hod.) , alebo  poobedňajších hodinách ( v čase od 13,30 - 19,00 hod.), podľa dohody. Vzhľadom na formát ONE-ON-ONE možnosť individuálneho prístupu, riešenia konkrétnych námetov účastníka.                                                                                                                            

2. Kurz formou E- LEARNING ( lektor+ účastníci). Maximálne do 12 osôb. Trvanie kurzu: 3 hodiny, alebo 6 hodín +Individuálny rozvojový plán

3. Použité metódy a techniky : modelové situácie, video ukážky , individuálna práca,  prezentácia, testy a cvičenia.

Obsah kurzu

A. Správnou komunikáciou viesť podriadených
  • najčastejšie chyby v komunikácií
  • komunikácia s vyššími a nižšími úrovňami riadenia

B. Zvládať riadenie a delegovanie

  • zadávanie úloh podriadeným
  • delegovanie, chyby pri delegovaní
  • ako povedať „ nie“

C. Prečítať typológiu podriadeného a správne motivovať

  • metódy a nástroje motivácie hodnotenia
  • typológia podriadených, techniky zvládania rôznych typov osobnosti

D. Vyriešiť konfliktné situácie v tíme

  • predchádzanie konfliktom, príznaky konfliktu
  • riešenie konfliktných situácií – 2 stupňová metóda

E. Ako dávať  spätnú väzbu

  • spätná väzba – metódy STAR, STAR-AR, HAMBURGER

Cieľová skupina

° Manažér
° Riaditeľ
° Vedúci
° Každý, kto riadi ( okrem seba a doma svojho manžela/ku )!
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

V prípade väčšieho počtu účastníkov ( napr. firma), cena v zmysle dohody. V cene (okrem absolvovania kurzu ONE-ON-ONE) je konzultácia zadarmo do jedného mesiaca po realizácií kurzu.

Kontaktná osoba


0905 345 547
kurzy@lumatel.sk

Hodnotenie
Organizátor