Detail kurzu

SPC – Statistical Process Control (Štatistické riadenie procesu)

SGS SLOVAKIA

Popis kurzu

SPC je štatistická metóda na sledovanie, vyhodnocovanie a reguláciu parametrov produktu/procesu s cieľom udržať výrobný proces stabilný a spôsobilý. Je založená na princípoch štatistického vyhodnocovania (analýza kolísania, rozlišovanie vlastných a zvláštnych príčin kolísania a pôsobení na ne, analýza trendov atď.)

Obsah kurzu

Ciele:- vysvetliť účel a princípy SPC (na rôznych typoch regulačných kariet)- podrobný návod na prípravu a zavádzanie SPC- použiť SPC v praxi a interpretovať výsledky – analýza kolísania, analýza trendov- zvláštne príčiny a ich prejavy v regulačných kartách, plány reakcie pri meraniach mimo reguláciu- rôzne typy regulačných kariet aj s príkladmi- SPC pre atributívne znaky- vysvetiť výstupy v SPC a väzby na Hodnotenia Spôsobilosti (Cpk, Cp, Ppk, Pp...) – informatívne- po absolvovaní školenia by mali byť účastníci schopní samostatne vybrať, zaviezť a používať SPC v praxi

Cieľová skupina

Všetci zamestnanci zodpovední za overovanie výrobného procesu, testovanie, tvorbu a udržiavanie kontrolných plánov, vyhodnocujúci štatistické dáta.
Certifikát po absolvovaní školenia a napísaní testu - certifikát Poznámka k cene

cena zahŕňa: náklady na organizačné a odborné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com

Hodnotenie
Organizátor