Detail kurzu

Špecialista na podvojné účtovníctvo 2024

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

Podvojné účtovníctvo pre profesionálov - akreditovaný program Certifikovaný účtovník
v module Podvojné účtovníctvo a účtovná závierka právnických osôb.

Obsah kurzu

Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ č. 2682/2023/35/1

Máte možnosť stať sa držiteľom certifikátu Špecialista na podvojné účtovníctvo 2024


AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE V KURZE ŠPECIALISTA PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

  • Školenia prebiehajú online formou - živé vysielanie
  • Poradenstvo s lektorským tímom ku každému školeniu
  • Súčasťou každého školenia je aj podrobný pracovný manuál vypracovaný lektorom
  • Z každého školenia máte k dispozícii samostatný 4 hodinový videozáznam rozčlenený prehľadne na témy
  • K štúdiu sa môžete kedykoľvek vrátiť prostredníctvom videozáznamu, ktorý máte na neobmedzenú dobu
  • Ďalšie otázky môžete vyriešiť v poradenstve do 48 hodín
  • NOVINKA: Čitáreň - databáza otázok a odpovedí z poradenstva
  • Vypracujete a odovzdáte prípadové štúdie k témam školení
  • Vypracujete záverečný test
  • Úspešným vystavíme certifikát
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY ŠKOLENÍ V KURZE ŠPECIALISTA PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

18.4.2024 – Náklady a výnosy v internej úprave účtovnej jednotky (UT5 a UT6 vo vnútropodnikovej smernici)

29.4.2024 – Zásoby a finančný majetok v podvojnom účtovníctve

3.5.2024 – Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve

22.5.2024 – Dlhodobý majetok v podvojnom účtovníctve komplexne

6.6.2024 – Pohľadávky v podvojnom účtovníctve

11.6.2024 – Vlastné imanie a záväzky v podvojnom účtovníctve

Certifikát Kurz je akreditovaný v akreditovanom programe MŠVVaŠ SR č. 2682/2023/35/1 . Máte možnosť stať sa držiteľom certifikátu Špecialista na podvojné účtovníctvo 2024 Poznámka k cene

PORADENSTVO - každý pracovný deň sa môžete radiť s lektormi

Kontaktná osoba


0918780129
info@cus.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať