Detail kurzu

IZOMETRIC - Potrubársky kurz -PROFI - Čítanie izometrických výkresov - izometria - izometrický výkres

IZOMETRIC, s.r.o.

Popis kurzu

  • Potrubársky kurz – čítanie izometrických výkresov modul PROFI

  • Akreditovaný kurz – aj cez úrad práce.

Cieľom kurzu je odborná príprava uchádzačov na výkon činnosti potrubára v energetickom priemysle. Výsledkom tejto odbornej prípravy je absolvent, ktorý

  • ovláda čítanie izometrického výkresu

  • vie nastavať potrubárske spoje

  • aktívne pracuje s trigonometrickými výpočtami.

Absolvent kurzu ovláda čítanie izometrického výkresu. Pozná aj menej bežné, či komplikované izometrické skratky materiálu. Je oboznámený s materiálom, s ktorým sa počas svojej praxe bude stretávať. Ovláda princípy obrábania materiálu ako napr. úkosovanie, kalibrovanie a tvorbu nápichu. Je oboznámený s prípravou materiálu pre zvárača. Chápe problematiku nastavovania a montáže prírubových a potrubárskych spojov. Vie zostaviť potrubársku figúru pomocou izometrického výkresu a to aj podľa zložitého zápisu šrafovania. Vie diagnostikovať problém. Zvláda pracovné postupy pri montáži ventilov a prírubových spojov. Aktívne pracuje s izometrickým výkresom. Ovláda základne pokyny pre žeriav. Pozná najfrekventova­nejšie a najdôležitejšie názvy izometrických skratiek v anglickom a nemeckom jazyku.

Hodnotenie
Organizátor