Detail kurzu

Webinár: Základná finančná kontrola – aktuálne chyby, odporúčania a pripravovaná novela pre rok 2022 - PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Online seminár s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, kontrolórom vo verejnej správe, vás bližšie oboznámi s novelou zákona pre rok 2022 a zároveň vám poskytne všetky potrebné znalosti na to, aby ste zvládli v praxi absolvovať finančnú kontrolu v roku 2021 a 2022. Školenie je určené subjektom verejnej a štátnej správy, ktorí si vypočujú odporúčania lektora do praxe aj praktické návody k príjmom, výdavkom, právnym či iným úkonom majetkovej povahy. Ako účastník sa navyše zoznámite aj so zákonnými alternatívami výkonu základnej finančnej kontroly počas práce z domu, teda elektronickou formou.

Obsah kurzu

Lektor sa v rámci online seminára zaoberá formálnymi a vecnými náležitosťami základnej finančnej kontroly a najmä otázkami z kontrolnej praxe, a to:

1.     Čo všetko musí byť overované základnou finančnou kontrolou?

2.     Aké vyjadrenie treba uviesť pri výkone základnej finančnej kontroly?

3.     Ako overovať rozhodnutie o poskytnutí dotácie alebo príspevku?

4.     Musí obsahovať výkon základnej finančnej kontroly aj sumu?

5.     Čo najviac kontroluje Najvyšší kontrolný úrad SR a ako predísť nedostatkom?


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

 • Finančné operácie – kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly
  • Overenie a kontrola príjmov v hotovosti a bezhotovostne
  • Overenie a kontrole výdavkov v hotovosti a bezhotovostne
  • Overenie a kontrola poskytovania prostriedkov
  • Overenie právnych úkonov (zmlúv, rozhodnutí a výziev)
  • Overenie iných úkonov majetkovej povahy (pohybov majetku, škodové udalosti, odpisy, rezervy a podobne)
 • Náležitosti výkonu základnej finančnej kontroly
 • Interné smernice subjektov k finančnej kontrole do praxe
 • Konzultácie s účastníkmi
 • Záver


Harmonogram

09:00 - 13:00 – prednáška spojená s diskusiou


Profil lektoraPhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

Cieľová skupina

Cieľová skupina:

Zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári) kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poisťovní, obcí, miest, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií (a to mzdári, personalisti, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia, vedúci zamestnanci).

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 417053414
sinska@pp.sk

Hodnotenie




Organizátor