Detail kurzu

Webinár: 3 významné okruhy zmien v Zákonníku práce od 1. 1. 2022 (sociálne poistenie, zdravotné poistenie, daň zo závislej činnosti) - Júlia Pšenková

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Na webinári s Júliou Pšenkovou nahliadneme na 3 významné okruhy zmien v Zákonníku práce účinné od 1. 1. 2022 – zmeny v povinnostiach voči Sociálnej poisťovni, zmeny v zdravotnom poistení a zmeny v dani zo závislej činnosti. Okrem toho, že si zrekapitulujete všetko dôležité, zorientujete sa tiež v nových vymeriavacích veličinách a do praxe si odnesiete správne postupy pre rok 2022. Oboznámiť sa budete môcť so zrušením tzv. odvodovej výnimky pre dlhodobo nezamestnaných, zrušením pandemického nemocenského, zmenami pre tehotenské a materské, zmenami v oznamovacích povinnostiach voči zdravotným poisťovniam, aj s nezdaniteľnými časťami a daňovými bonusmi v roku 2022. Webinár vám zároveň poskytne všetky potrebné informácie k správnemu uplatneniu daňového bonusu na deti.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

Zmeny v zákone o dani z príjmov – závislá činnosť
  • nezdaniteľné časti v roku 2022
  • daňové bonusy v roku 2022, zmeny v daňovom bonuse na deti
  • ďalšie zmeny pri zdanení príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci a zamestnávatelia)

Sociálne, zdravotné poistenie a dávky

  • min. a max. vymeriavacie základy a ďalšie veličiny v roku 2022
  • zrušenie tzv. odvodovej výnimky pre dlhodobo nezamestnaných
  • poistné na financovanie podpory pri skrátenej práci, zmeny mesačného výkazu poistného
  • zrušenie pandemického nemocenského a ďalšie zmeny pri pandemických dávkach
  • zmeny pre tehotenské a materské v roku 2022
  • zmeny v oznamovacích povinnostiach voči zdravotným poisťovniam

Diskusia


Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška spojená s diskusiou


Profil lektoraJúlia Pšenková

Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva.

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor