Detail kurzu

Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii)

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Komunikácia je alfa a omega medziľudských vzťahov. V dobrej komunikácii sú si obe strany rovné a ide im o spoločný cieľ - porozumenie. Dobre komunikovať znamená počúvať, venovať druhej strane plnú pozornosť, klásť tie správne otázky, riešiť konflikty, viesť ľudí a inšpirovať ich. Sme sociálne bytosti, naša existencia je postavená na vzťahoch a spolupráci a ich základom je dobrá komunikácia.

Cieľom nášho kurzu je umožniť účastníkom rozpoznať a eliminovať základné chyby v komunikácii a vybaviť ich nástrojmi potrebnými na:

 • zlepšenie verbálnej a neverbálnej komunikácie,
 • rozvoj empatie a zvýšenie schopnosti vnímania  a porozumenia perspektívam iných ľudí,
 • efektívne a konštruktívne riešenie konfliktov,
 • zvládanie komunikácie v náročných emočných situáciách,
 • odstránenie predsudkov, domnienok a sterotypov,
 • vytváraniu pozitívneho a podnetného komunikačného prostredia v práci aj v súkromnom živote. 

Obsah kurzu

Čo zažijete na našom kurze?

 • Dozviete sa pravidlá dobrej a efektívnej komunikácie,
 • Spoznáte základné komunikačné chyby a spôsoby ako sa im vyhnúť,
 • Získate účinné tipy a návody na odstránenie problémových komunikačných situácií,
 • Načrieme do veľkej témy dávania a prijímania kritiky,
 • Naučíte sa jednoduché, ale účinné metódy ako zlepšiť reč tela,
 • A veľa ďalších praktických návodov a tipov na zlepšenie komunikácie.

OBSAH KURZU


 • Úvod do komunikácie a komunikačných bariér

  • Efektívna komunikácia - zásady a charakteristiky.
  • Typy komunikačných bariér (verbálne, neverbálne, psychologické, fyzické, jazykové).
  • Dôsledky komunikačných bariér na pracovisku a v osobnom živote.
 • Identifikácia a prekonávanie bariér verbálnej komunikácie

  • Najčastejšie verbálne chyby v komunikácii.
  • Techniky na zlepšenie verbálnej komunikácie a elimináciu bariér.
 • Neverbálna komunikácia

  • Význam neverbálnych signálov v komunikácii (reč tela, mimika, očný kontakt, gestá).
  • Najčastejšie chyby v neverbálnej komunikácii a ako ich opraviť.
 • Psychologické a emocionálne bariéry

  • Vplyv predsudkov, stereotypov a emócií na komunikáciu.
  • Techniky na prekonanie psychologických bariér.
 • Fyzické a technické bariéry

  • Identifikácia fyzických a technických prekážok.
  • Spôsoby, ako minimalizovať alebo odstrániť fyzické a technické bariéry v komunikácii.
 • Jazykové bariéry

  • Problémy spôsobené rôznymi jazykmi a kultúrnymi rozdielmi.
  • Techniky na efektívnu komunikáciu s ľuďmi z rôznych jazykových a kultúrnych prostredí.
 • Zlepšenie aktívneho počúvania

  • Čo je to aktívne počúvanie a prečo je v komunikácii dôležité. 
  • Najčastejšie chyby pri počúvaní a ako ich odstrániť.

Prečo prísť práve k nám?

 • Získate praktické návody na odstránenie komunikačných problémov s primeraným množstvom teórie,
 • Zlepšíte porozumenie vo vzťahoch, v práci i doma,
 • Nadobudnete väčšiu sebadôveru.

Cieľová skupina

Kurz sme pripravili tak, aby bol praktický a reflektoval Vaše aktuálne potreby a otázky. Najviac si zo stretnutia odnesú tí, ktorí nechcú len počúvať, pretože nejde len o prednášku. Kurz  je vedený interaktívnym spôsobom (mix teórie a cvičení).  Pracujeme v uzatvorených skupinách, čo znamená, že z podujatia sa nezhotovuje záznam a nesprístupňuje sa verejnosti.
Certifikát Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.

Kontaktná osoba


0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať