Detail kurzu

VIDEOŠKOLENIE: Daň vyberaná zrážkou

sféra, a.s.

Popis kurzu

VIDEOŠKOLENIE sa zaoberá problematikou zrážkovej dane. 

V prípade zakúpenia VIDEOŠKOLENIA Vám budú doručené materiály a link, na ktorom je možné videoškolenie sledovať.

Obsah kurzu

Videoškolenie je zamerané na uplatňovanie dane vybranej zrážkou – objasnenie základných princípov tohto spôsobu zdanenia - kto, kedy za akých podmienok a ktoré príjmy sú zdaňované daňou vyberanou zrážkou.

 

1. Čo je daň vyberaná zrážkou – základná charakteristika podľa zákona o dani z príjmov

2. Kto je platiteľom dane vyberanej zrážkou a kto je daňovníkom tejto dane

3. Lehota na zrazenie dane, lehota na odvedenie dane vyberanej zrážkou

4. Administratívne povinnosti platiteľa dane voči správcovi dane

5. Sadzby dane vyberanej zrážkou, základ dane vyberanej zrážkou, osobitosti a výnimky

6. Platiteľ dane a konečný príjemca príjmu

7. Kedy je možné/nie je možné uplatniť na vyplatený príjem daň vyberanú zrážkou

8. Kedy na uplatní daň vyberaná zrážkou z príjmov daňovníkov/rezidentov SR

9. Kedy sa uplatňuje daň vyberaná zrážkou z príjmov daňovníkov/nerezidentov SR

  • Možnosti zdanenia príjmu tohto daňovníka daňou vyberanou zrážkou podľa ZDP príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
  • Uvedenie jednotlivých druhov príjmov zdaňovaných zrážkou

10. Rozdiel medzi daňou vyberanou zrážkou a zabezpečením dane

11. Situácie, kedy je daň vyberaná zrážkou definitívne vysporiadaná u:

  • daňovníka/rezidenta SR a
  • daňovníka/nerezidenta SR

12. Situácie, kedy daň vyberanú zrážkou je možné vysporiadať aj podaním daňového priznania

Cieľová skupina

účtovníčky/účtovníci, ekonómky/ekonómovia
Poznámka k cene

Videoškolenie pre 1 osobu po dobu 90 kalendárnych dní, študijné materiály v PDF.

Hodnotenie
Organizátor