Detail kurzu

Mediácia pre život - Ako nájsť spoločnú reč bez násilia?

Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania

Popis kurzu

Novinka v ponuke. Reagujeme na súčasnú situáciu vojnového konfliktu. Pevne veríme, že trvalý mier je možné dostiahnuť vzdelávaním k nenásiliu a riešením sporov mediáciou.

Obsah kurzu

Podľa Marshalla Rosenberga je zabíjanie, zraňovanie, obviňovanie alebo trestanie ľudí príliš povrchným spôsobom ako vyjadriť náš hnev.

Potrebujeme oveľa mocnejší spôsob, ako vyjadriť naše potreby. Na tomto webinári sa dozviete o základných princípoch mediácie podľa nenásilnej komunikácie. Keďže tento typ mediácie kladie nárok na schopnosť mediátora do hĺbky vypočuť potreby zúčastnených strán, budeme trénovať aj našu schopnosť počúvať, zostať v prítomnom naladení na seba a dokázať nájsť aj v kritických výrokoch skryté pocity a potreby

Nebude chýbať ukážka tohoto procesu a priestor na otázky.

“Potrebujeme revolúciu v spôsobe, akým sa navzájom počúvame.” William Ury

„Úlohou mediátora je vytvoriť také prostredie, ktoré stranám umožní sa navzájom počuť, vyjadriť svoje potreby, porozumieť potrebám druhých a nájsť stratégie, ktoré tieto potreby môžu naplniť.“ Marshall Rosenberg


Tento webinár zároveň slúži ako úvod do výcviku Nenásilná komunikácia – Mediácia pre život.
Ak sa rozhodnete po tomto webinári viac venovať problematike a zúčastniť sa výcviku bude vám cena 30EUR odpočítaná z ceny výcviku.

Cieľová skupina

  • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
  • riaditelia a riaditeľky škôl,
  • verejnosť so záujmom o koncept nenásilnej komunikácie – bez nároku na Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.
Certifikát Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované.
Hodnotenie
Organizátor