Detail kurzu

Popis kurzu

Absolventi kurzu sa dôkladne naučia techniky reflexnej masáže chodidiel, ktoré budú vedieť teoreticky, ale aj prakticky aplikovať do masážnej praxe.

Obsah kurzu

Obsah kurzu:

Vyhľadávanie reflexných bodov na chodidlách a spôsob ich aktivácie, úvod do histórie reflexných masáží, vzájomné súvzťažnosti jednotlivých receptorov a častí tela, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzkovanie reflexnej masáže chodidiel. Praktické cvičenia reflexnej masáže chodidiel.

Metódy výučby:

Prednáška, praktické ukážky s výkladom, cvičenia s nákresom chodidla pre identifikáciu ochorenia pacienta a diskusia.

 Ďalšie informácie:

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka najneskôr 7 dní pred otvorením kurzu so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. 

Rozsah: 15 vyuč. hod.

2 dni po 7 hod. + 1 vyuč. hod., 1 vyuč. hod. = 45 minút. Kurzy otvárame pri minimálnom počte 5 účastníkov.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcov, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti z oblasti masáže.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.
Hodnotenie
Organizátor