Detail kurzu

ONLINE - ANGLIČTINA - Komunikácia v interkultúrnom prostredí (Communication in intercultural setting)

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Séria nezávisle na seba nadväzujúcich školení anglického jazyka, každá lekcia je tematicky zameraná.
Stredne pokročilá úroveň (B1) alebo upper - intermediate (B2)


Obsah kurzu

  • interkultúrna komunikácia a jej špecifiká (intercultural communication and its specifics)
  • zahraničná návšteva - predstavovanie, oslovenie, spoločenská konverzácia, protokol, vizitky, občerstvenie… (business visits – introducing, addressing, small talk, protocol, business cards, refreshments…)
  • najčastejšie interferenčné problémy v ústnom prejave (most common “false friends” in the spoken language)

Cieľová skupina

Administratívni pracovníci, zamestnanci úradov, ľudia z kancelárií. Všetci, ktorí komunikujú v angličtine, chcú zlepšiť komunikáciu v angličtine, vytvárajú  administratívne texty a úradnú korešpondenciu. 
Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor