Detail kurzu

Reziliencia v rozvoji neziskovej organizácie

PDCS

Popis kurzu

Každá organizácia je v niečom jedinečná. V komplexnosti vzťahov ako živý organizmus, v procesoch možno ako dobre nastavený prístroj.
Navigovať ju v premenlivom prostredí s dôsledkami pandémie a vojnového konfliktu si však vyžaduje viac než pevné návody a jednoznačné overené postupy.

Obsah kurzu

Na tomto kurze si účastníci ozrejmia, ako pracovať s rezilienciou. Ako interpretovať vlny zmien, zorientovať sa v nových podmienkach, pracovať s rôznymi scenármi budúcnosti, vyhodnocovať typy rizika a nastaviť procesy tak, aby si organizácia zachovala svoju akcieschopnosť a možnosť samostatne sa rozhodovať.
Cez príklady a zdieľanú prax si ukážeme, ako rozlíšiť priamočiare problémy od tých komplexných („wicked“) a ako k nim odlišne pristúpiť.
Venujeme sa riešeniam, ktoré prekonávajú vžité mýty o organizačných zmenách a preskúmame, ako pri zavádzaní krízových aj plánovaných zmien „pivot-ovať“ okolo správne zvoleného pevného bodu.
Podľa princípu, že všímavosť vedie k adresnejším otázkam a relevantnejším návrhom na organizačné zmeny si účastníci kurzu odnesú špecifické tipy, ako uplatniť koncept reziliencie a zostať zameraný na poslanie.

Cieľová skupina

Vedúci pracovníci, manažéri, lídri. 
Certifikát Účastníci získajú certifikát o absolvovaní kurzu. Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a tréningové materiály.

Hodnotenie
Organizátor