Detail kurzu

ON-LINE Podvojné účtovníctvo

TM Consulting, s.r.o.

Popis kurzu

Podvojné účtovníctvo doplnené o modul aplikovaného softvéru.

Výučba je zabezpečená on-line formou lektorom z praxe v reálnom čase. Účastníci majú možnosť bezprostredne komunikovať s lektorom.

Obsah kurzu

 • Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku.
 • Majetok podniku a jeho zdroje.
 • Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve.
 • Dokumentácia účtovných prípadov.
 • Zobrazenie kolobehu majetku podniku v účtovníctve.
 • Sústava účtov v podvojnom účtovníctve.
 • Rámcová účtová osnova a postupy účtovania podnikateľských subjektov
 • Účtové triedy 0 až 7 - dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy.
 • Riešenie súvislého príkladu z podvojného účtovníctva
 • Aplikovaný softvér


Rozsah kurzu:

 • 160 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút)
 • Vyučovanie v pracovných dňoch v čase 8:00 - 14:30, celkovo 20 dní.

Cieľová skupina

Pre osoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva. 
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Kontaktná osoba

Ing. Katarína Mihalovičová
+ 421 907 736 117
kmihalovicova@tmconsulting.sk

Hodnotenie
Organizátor