Detail kurzu

Webinár: Novela zákona o DPH

sféra, a.s.

Popis kurzu

Novela zákona o DPH

Obsah kurzu

1. Oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby
 • Dôvod zavedenia opravy základu dane a opravy odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby
 • Podmienky vzniku nevymožiteľnej úpravy v roku 2022 a plánované zmeny od roku 2023
 • Povinnosti a postup pri oprave základu dane  (vyhotovenie opravného dokladu, uvádzanie opravy základu dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
 • Oprava zníženého základu dane v prípade následného získania protihodnoty
 • Povinnosti a postup pri oprave zníženého základu dane  (vyhotovenie opravného dokladu, uvádzanie opravy základu dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
 • Oprava odpočítanej dane v roku 2022 a od roku 2023
 • Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane  (uvádzanie opravy odpočítanej dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
 • Oprava opravenej odpočítanej dane
 • Povinnosti a postup pri oprave opravenej odpočítanej dane  (uvádzanie opravy odpočítanej dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
 • Presah na iné ustanovenia zákona o DPH
2. Registrácia pre DPH
 • Upustenie od registračnej povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré dosahujú obrat výlučne z oslobodených činností
 • Úpravy pri zrušenie registrácie platiteľa dane
 • Ostatné zmeny a doplnenie v súvislosti s registráciou
3. Zmeny pri oprave odpočítanej dane v prípade krádeže tovaru4. Ostatné zmeny a doplnenia zákona o DPH
 • Úprava vymerania úroku z omeškania pri dovoze tovaru
 • Definícia malej zásielky neobchodného tovaru pri dovoze tovaru
 • Ostatné úpravy a doplnenia zákona o DPH
5. Osobitné záznamové a oznamovacie povinnosti vybraných poskytovateľov platobných služieb (účinné od r. 2024)

Cieľová skupina

účtovníčky/účtovníci, ekonómky/ekonómovia
Poznámka k cene

Poplatok zahŕňa: Vstup na webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer Pri zakúpe

Hodnotenie
Organizátor