Detail kurzu

Videokurz : Jednoduché účtovníctvo v neziskových organizáciách s Ing. Jaroslavou Lukačovičovou

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

Občianske združenia a rôzne neziskové organizácie sú špecifickými účtovnými jednotkami, ktoré môžu viesť jednoduché účtovníctvo. Videokurz Vám objasní v akých prípadoch je výhodné viesť tento typ účtovníctva a tiež vysvetlí odlišnosti od účtovníctva podnikateľov. Lektorka Ing. Jaroslava Lukačovičová Vás krok po kroku prevedie jednotlivými účtovnými situáciami, ktoré vychádzajú z jej dlhoročnej praxe v oblasti účtovníctva neziskových organizácií. Videokurz je vhodný pre účtovníkov, ktorí hľadajú odpovede na to, ako si poradiť so zaúčtovaním darov, grantov, dotácií, ako zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve alebo ako správne vyplniť daňové priznanie neziskovej organizácie.

Obsah kurzu

•            Viac ako 5 hodín vzdelávania formou videozáznamov

•            Prehľadné rozdelenie na kapitoly

•            K témam sa môžete kedykoľvek vrátiť a doštudovať

•            Praktické príklady

•            Vystavenie potvrdenia o absolvovaní videokurzu

•            Kniha Jednoduché účtovníctvo pre neziskovky

•            Poradenstvo k NO na 30 dní priamo s lektorkou


KAPITOLY VIDEOKURZU

 • Typológia neziskových účtovných jednotiek
 • Povinnosť viesť účtovníctvo
 • Postupy účtovania pre ÚJ, ktoré nie sú zriadené za účelom podnikania
 • Peňažný denník
 • Príjmy a výdavky v neziskovej účtovnej jednotke
 • Účtovanie pohľadávok a záväzkov
 • Účtovanie dotácií
 • Účtovanie prijatých podielov zaplatenej dane
 • Účtovanie sponzorského príspevku v športe
 • Účtovanie majetku
 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve
 • Prechod zo sústavy JÚ do sústavy PÚ
 • Povinnosť auditu
 • Príjmy neziskovej účtovnej jednotky z pohľadu dane z príjmov
 • Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a oslobodené príjmy
 • Zdaňovaný príjem alebo podnikanie
 • Príklad na vyplnenie daňového priznania
Poznámka k cene

prístup k špecializovanému videokurzu Jednoduché účtovníctvo v NO, poradenstvo k účtovníctvu a daniam NO na 30 dní, študijné materiály v elektr. podobe, počet spustení ako potrebujete - nelimitujeme Vás počtom pozretí, Vydanie potvrdenia o absolvovaní VK

Kontaktná osoba


0918780129
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor