Detail kurzu

Videokurz : Účtovníctvo a dane neziskových organizácií s Ing. Jaroslavou Lukačovičovou

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

Videokurz obsahuje praktické návody a konkrétne odporúčania ako si poradiť s účtovaním, daňou z príjmov aj s DPH v rôznych typoch neziskových organizácií.

Obsah kurzu

•            5 hodín vzdelávania formou videozáznamov

•            Prehľadné rozdelenie na kapitoly

•            K témam sa môžete kedykoľvek vrátiť a doštudovať

•            Praktické príklady

•            Vystavenie potvrdenia o absolvovaní videokurzu

•            e-book od lektorky Občianske združenia – návod na obsluhu a údržbu

•            Poradenstvo k NO na 30 dní priamo s lektorkou


KAPITOLY VIDEOKURZU
 • Typológia neziskových účtovných jednotiek
 • Aké účtovníctvo sú neziskové účtovné jednotky povinné viesť
 • Rady a tipy z praxe ohľadom jednotlivých typov účtovníctva
 • Povinnosť auditu
 • Špecifické účty v účtovej osnove neziskových účtovných jednotiek
 • Povinnosť zostaviť a predložiť účtovnú závierku
 • Príjmy neziskových účtovných jednotiek z pohľadu dane z príjmov
 • Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov
 • Príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov, ale zákon ich oslobodzuje
 • Príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov
 • Prečo je dôležité, aby účtovník mal k dispozícii stanovy alebo zriaďovaciu listinu organizácie
 • Je potrebné, aby nezisková účtovná jednotka mala DIČ?
 • Musí nezisková účtovná jednotka zostaviť výročnú správu?
 • Musí nezisková účtovná jednotka komunikovať so správcom dane elektronicky?
 • Register mimovládnych neziskových organizácií
 • Môže nezisková účtovná jednotka dosiahnuť zisk?
 • Povinnosť používať ERP/VRP
 • Účtovanie a zdaňovanie jednotlivých príjmov – na čo si dať pozor
 • Príjmy z hlavnej činnosti
 • Členské príspevky
 • Reklama versus Charitatívna reklama
 • Prijaté podiely zaplatenej dane
 • Granty a dotácie
 • Aká tenká je hranica medzi zdaňovaným príjmom a podnikaním
 • Môžu neziskové účtovné jednotky podnikať?
 • Kedy vznikne neziskovej účtovnej jednotke povinnosť podať daňové priznanie
 • Ako nezisková účtovná jednotka vyplňuje daňové priznanie k dani z príjmov – ukážka
 • Daň z pridanej hodnoty v neziskovej účtovnej jednotke
 • Daň z motorových vozidiel v neziskovej účtovnej jednotke
 • Ako odmeniť dobrovoľníkov a spolupracovníkov neziskovej účtovnej jednotky (cestovné, náhrady dobrovoľníkom, zmluvy podľa občianskeho zákonníka)
 • Zánik neziskovej účtovnej jednotky – čo sa bude požadovať od účtovníka

Poznámka k cene

Videozáznamy rozdelené na prehľadné podkapitoly, Študijné materiály v elektr. podobe, Počet spustení ako potrebujete - nelimitujeme Vás počtom pozretí, Potvrdenie o absolvovaní, Kompletné poradenstvo pre NO priamo s lektorkou, e-book od lektorky

Kontaktná osoba


0918780129
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor