Detail kurzu

Diverzita ako motor inovácií

PDCS

Popis kurzu

Človek je tvor pohodlný: vyhýba sa neznámemu, druží sa so sebe podobnými, (nevedomky) miluje predsudky a nechce sa mu konfrontovať fakty... Je to prirodzené, avšak pre vašu organizáciu nezdravé. Na takýto marazmus existuje jediný liek: volá sa diverzita. 

Obsah kurzu

Gamifikovaný tréning je zameraný na scitlivovanie účastníkov voči inakosti a potrebám ľudí/skupín, ktorí sa nejakým spôsobom odlišujú od väčšiny.

POZOR: Účasť na tomto kurze neprinesie „ticho a mier“ na vaše pracovisko. Naopak, vy začnete ťažiť z toho, že vaši ľudia „vyjdú s farbou von“ a  budú ochotní vášnivo diskutovať o práci a riešeniach vo vašej organizácii.

Cieľ kurzu:

Kurz je určený pre zamestnancov organizácií, ktoré zamestnávajú alebo pracujú s cudzincami alebo príslušníkmi rôznych menšín. Pritom v rôznych organizáciách pojem „menšina“ môže označovať iné skupiny: ženy, telesne postihnutých, seniorov, LGBTI atď., teda skupiny, ktoré sú v danej organizácii v oslabenej pozícii, či v úzadí. Diskriminácia sa deje často neuvedomene, na základe predsudkov, ktorým sa v tomto kurze účastníci naučia vyhýbať. Namiesto diskriminácie sa účastníci naučia efektívne fungovať v tzv. „chytrých tímoch“ (smart teams, čo sú rovnostárske tímy zamestnancov zložené z rôznorodých ľudí), ktoré sú podľa odborníkov motorom pracovnej kreativity.

Po absolvovaní tohto kurzu  účastníci začnú rozoznávať nedorozumenia založené na kultúrnej odlišnosti, t.j. získajú základy medzikultúrnej komunikácie potrebnej na efektívne fungovanie v medzinárodnom kontexte. Vybudujú si citlivosť voči rôznym menšinám vo svojej práci a budú schopní spolupracovať na budovaní inkluzívneho prostredia vo svojej organizácii. 

Na kurze si vysvetlíme a vyskúšame:

  • Predstavíme si rozmanitosť ako takú a identifikujeme menšiny v rôznych kontextoch: národnostnom, rasovom, kultúrnom, rodovom, vekovom, fyzickom a podobne.

  • Rozmanitosť a inklúzia:  čo je to, prečo sa do toho oplatí investovať čas a energiu? Ako je užitočná pre jednotlivca?

  • Zameriame sa na medzikultúrnu komunikáciu a kultúrnu citlivosť potrebnú v medzinárodných tímoch.

  • Praktické cvičenia pomôžu zamerať pozornosť na kultúrne podmienené nedorozumenia.

  • Kultúrne šošovky, t.j. subjektívna interpretácia okolia na základe kultúrnych vzorcov, ktoré máme.

  • Praktický vhľad: Ako vnímajú cudzinci Slovákov?

  • Neuvedomené predsudky - čo je to, ako ich identifikovať a eliminovať?

  • Inkluzívne prostredie: príklady a ako ho môžeme vytvárať okolo seba.

  • Modelové situácie, na ktorých ilustrujeme potenciálne nedorozumenia na pracovisku, zapríčinené rozličným spôsobom komunikácie ľudí z rôznych kultúr.  

Bonus: Diversophy- použitie kartovej hry, kde spoločne hráči riešia konkrétne problémy a príklady situácií spojené s otázkou inakosti. 

Certifikát Účastníci získajú certifikát o absolvovaní kurzu. Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a tréningové materiály.

Hodnotenie
Organizátor