Detail kurzu

Online kurz MS Word pre pokročilých

SYNERGY o.z.

Popis kurzu

Kurz MS Word pre pokročilých – Pokročilá práca s textom je zameraný na tvorbu textových dokumentov väčšieho rozsahu (záverečných správ, súhrnných prehľadov, bakalárok / diplomoviek ), dokumentov, ktoré vyžadujú vysokú štábnu kultúru (propagačné brožúry, návody, príručky, učebnice) a podobne. Je to praktický modul pokročilej náročnosti.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať:

  • Formátovanie: aplikovanie pokročilého formátovania textu, odseku, stĺpca a tabuľky, konvertovanie textu na tabuľku a naopak,
  • Odkazovanie: práca s prvkami odkazov ako sú poznámky pod čiarou, koncové poznámky a popis (legenda), vytváranie obsahu, indexov (registre) a krížových odkazov,
  • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie polí, formulárov a šablón,
  • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pokročilých techník hromadnej korešpondencie a práca s automatickými prvkami ako sú makrá,
  • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie prvkov prepojenia a vkladanie objektov za účelom integrácie údajov,
  • Revíziu dokumentov: súbežná spolupráca (online) na dokumentoch, vykonávanie ich revízie, práca s nadradenými dokumentmi a vnorenými dokumentmi, aplikovanie prvkov zabezpečenia na dokumenty,
  • Prípravu tlače dokumentu: práca s vodotlačou v dokumente, práca so sekciami, hlavičkami a pätami.

Obsah kurzu

Formátovanie:

text, odseky, štýly, stĺpce, tabuľky.

Odkazovanie:

popisy, poznámky pod čiarou, koncové poznámky

Produktivita:

používanie polí, formuláre, šablóny, hromadná korešpondencia, prepájanie a vkladanie, automatizácia

Spolupráca:

sledovanie a revízia zmien, nadradené dokumenty, zabezpečenie

Príprava výstupov:

sekcie, vzhľad dokumentov

Cieľová skupina

Počas kurzu sa budú používať praktické cvičenia a úlohy, aby sa používatelia naučili aplikovať naučené znalosti v praxi. Kurz je vhodný pre používateľov, ktorí chcú zlepšiť svoje znalosti práce s MS Word a využiť jeho plný potenciál na efektívnu prácu s textom. Po úspešnom absolvovaní kurzu by používatelia mali byť schopní pracovať s MS Word efektívnejšie a rýchlejšie a vytvárať profesionálne vyzerajúce dokumenty.
Certifikát Certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať