Detail kurzu

Online Slovenčina ako cudzí jazyk pre deti vo veku 5-6 rokov, predškolsky vek (PRE CUDZINCOV A KRAJANOV)

Súkromná jazyková škola iCan

Popis kurzu

Cieľ kurzu: oboznámiť deti so základmi slovenského jazyka, rozvíjať ich slovnú zásobu, naučiť ich čítať a písať po slovensky. V skupinách s vyššou úrovňou sa deti učia slovnú zásobu z rôznych tém a učia sa aj gramatiku. Cieľom kurzu je pomôcť deťom, ktoré nedávno prišli na Slovensko, aby sa prispôsobili prostrediu v škole a materskej škole. Pre staršie deti, pre ktorých slovenčina nie je ich materinským jazykom, bude kurz vhodnou prípravou na prijímacie skúšky do gymnázia.

Obsah kurzu

Vyučovanie sa koná Online. Naši lektori sú profesionálni učitelia a rodení hovorcovia jazyka. Vyučovanie prebieha vo forme hry s využitím učebníc, šlabikára, pracovných zošitov a pripravených učiteľmi materiálov.

Cieľová skupina

5-6 rokov, predškolsky vek
Poznámka k cene

cena kurzu 300 EUR / 40 EUR mesačne

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať