Detail kurzu

Rozvoj emočnej inteligencie alebo ako rozumieť reči emócií (čo sa nám emócie snažia povedať)

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Tento kurz inšpirovala práca Brené Brown, americkej výskumníčky a profesorky na University of Houston  a predovšetkým jej najnovšia kniha Atlas of the Heart (Atlas srdca).

Ale nebola to len kniha. Sami cítime, že v tejto náročnej dobe, poznačenej pandémiou a vojnou, si potrebujeme ešte viac ako predtým veľmi presne uvedomiť, čo sa v  nás deje a spracovať svoje pocity tak, aby sme ich vedeli ustáť a nestratili chuť a radosť zo života. sme presvedčení, že práve teraz je doba, ktorá od nás vyžaduje, aby sme posilnili a nestratili kontakt sami so sebou a s tými, ktorí sú okolo nás.  

Často sme počúvali, že človek je predovšetkým racionálny tvor a jeho emócie nie sú pre neho až také dôležité, veď má predsa rozum, na ktorý sa musí v tomto svete spoľahnúť. Posledné výskumy však ukazujú, že je to práve naopak. Sme predovšetkým emocionálne bytosti, ktoré sem-tam myslia. Sú to emócie, ktoré nám ako prvé signalizujú, či sme alebo nie sme na správnom mieste, alebo či to, čo sa nám deje vyžaduje našu pozornosť a okamžitú reakciu. Emócie majú pre nás životne dôležitý význam. Uvedomovať si ich a vyznať sa v nich je nevyhnutnou podmienkou dobrého a spokojného fungovania v práci a osobnom živote.

Obsah kurzu

Obsah kurzu:
1. Čo sú emócie a ako ovplyvňujú naše rozhodnutia a správanie.

2. Ako svoje emócie identifikovať, spracovať , opísať, vyjadriť a prečo.

3. Reč emócií, alebo, čo sa nám emócie snažia povedať: úžas, údiv, prekvapenie, láska, sklamanie, hnev, strach, úzkosť, krivda, závisť, žiarlivosť, odvaha, zraniteľnosť ...

4. Ako byť svojím najlepším priateľom a zároveň tu “byť aj pre druhých”. 

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí sa neboja vydať na cestu spoznávania samého seba. Zároveň pre tých, ktorí si chcú vybudovať a upevniť zmysluplné spojenia a lepšie pochopiť tých druhých.

Kurz sme pripravili tak, aby bol praktický a reflektoval Vaše aktuálne potreby a otázky. Kurz  je vedený interaktívnym spôsobom (mix teórie a arteterapeutických cvičení). Pracujeme v uzatvorených skupinách, čo znamená, že z podujatia sa nezhotovuje záznam a nesprístupňuje sa verejnosti.

PREČO ARTETERAPIA

Niekedy je pre nás ťažké vyjadriť slovami to, ako sa cítime, čo nás trápi, čo by sme chceli dosiahnuť. Cítime sa paralyzovaní v kruhu jednotvárnosti, stresu a frustrácie. Nedokážeme sa sústrediť a nevieme presne rozpoznať a pomenovať príčiny, len cítime, že sa niečo "deje", že niečo "nie je v poriadku".  Arteterapeutický proces prepája naše vnútro - myšlienky, emócie, vnemy a skúsenosti s vonkajšou realitou. V našich dielach, kúsok po kúsku vytvárame a skladáme nové "ja", a posúvame hranice svojho poznania a možností.

Arteterpia podporuje:

  • sebarozvoj, vhľad, transformáciu,

  • reguluje negatívne pocity a správanie,

  • znižuje stres,

  • napomáha celkovej relaxácii organizmu,

  • autenticitu,

  • všímavosť,

  • riešenie konfliktov,

  • identifikáciu miesta hlbokého poznania v nás, od ktorého sa môžeme odraziť.

Človek nemusí byť umelcom, ani vedieť maľovať či kresliť, aby z arteterapie benefitoval, lebo pre arteterapiu nie je dôležitý výsledný produkt, ale proces tvorby a zážitok z neho.   Arteterapia je vhodná pre každého, bez ohľadu na vek, pohlavie, či postavenie.Certifikát Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.

Kontaktná osoba


0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor