Detail kurzu

Webinár: Zmeny vo výstavbových projektoch v priebehu ich realizácie - JUDr. Peter Kotvan

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Ste súčasťou prípravy či realizácie investičnej akcie a potrebujete odborne, ale zrozumiteľne vysvetliť zmeny vo výstavbových projektoch v priebehu ich realizácie? Webinár má za cieľ ozrejmiť vám zmeny v zmluvách a dielach. Sprevádzať vás nimi bude advokát JUDr. Peter Kotvan, ktorý vám objasní, čo je zmena predmetu dielačo je variácia a čo je claim. Dozviete sa tiež, k akým zmenám dochádza v zmluvách, a to vrátane rozboru § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Chýbať nebudú ani praktické informácie o tom, ako nastaviť finančnú rezervu v investičnej akcii, čo je naviac práca a čo je, naopak, menej práca, ako sú upravené limity a podobne. Na záver máte príležitosť konzultovať  s lektorom individuálne otázky k danej problematike.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Ako je definovaný rozsah predmetu diela, čo je zmena predmetu diela, čo je variácia, čo je claim
  • Čo je zmena zmluvy, a to vrátane rozboru § 18 zákona o verejnom obstarávaní
  • Ako nastaviť finančnú rezervu v investičnej akcii, aký je pohľad ÚVO a aká je judikatúra
  • Čo sú naviac práce, čo sú menej práce, ako sú upravené limity zmien zmluvy
  • Zmena termínu dokončenia, predĺženie lehoty výstavby, akcelerácia prác, zmluvná pokuta za omeškanie
  • Zlepšenie diela
  • Súvislosti so zákonom o verejných prácach a príručiek EŠIF


Harmonogram

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiou


PROFIL LEKTORA: 

JUDr. Peter Kotvan

Advokát

JUDr. Peter Kotvan je advokát, ktorý sa špecializuje na stavebné zmluvné právo a rieši spory na stavbách, či už v postavení právneho zástupcu, rozhodcu, mediátora, alebo aj adjudikátora. Viac informácii nájdete na www.kotvan.sk, kde je aj blog zameraný na právne problémy v stavebníctve.

Cieľová skupina

Webinár je určený osobám zúčastneným vo výstavbovom procese, najmä verejným obstarávateľom, odborným garantom, zhotoviteľom, objednávateľom, stavebným dozorom, stavbyvedúcim, kontrakt manažérom, projekt manažérom, a právnikom.

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor