Detail kurzu

Popis kurzu

Kurz prekladateľa a tlmočníka 2  sa formoval na základe získavania skúseností na akademickej pôde a komunikácie s prekladateľmi v praxi, ktorí neštudovali odbor Preklad a tlmočenie na univerzite, ale cítia potrebu doplniť si poznatky z tejto oblasti.

V predkladanej podobe považujeme Kurz Prekladateľa a tlmočníka za komplexný balík informácií z teórie a praxe prekladu, moderné prístupy a technológie nevynímajúc.

Kurz ponúkame v troch leveloch, ktoré na seba logicky nadväzujú. Kurz prekladateľa a tlmočníka 2  predstavuje druhý level. Každý level obsahuje 10 okruhov, ktoré prekladateľa a tlmočníka prevedú od všeobecných tém až k najmodernejším prístupom k prekladu a tlmočeniu.

Komplexný balík vedomostí a aktuálnych informácií pripraví absolventa na úspešnú kariéru prekladateľa a tlmočníka.

Každý absolvent získava certifikát o absolvovaní Kurzu prekladateľa a tlmočníka.

Preferujeme individuálny prístup, zohľadníme Vaše štúdium a doterajšie skúsenosti. Radi sa prispôsobíme aj v termínoch.


Obsah kurzu

Náplňou kurzu sú špecifiká prekladu odborných textov (právnych, marketingových, ekonomických, technických, medicínskych) a ich riešenie v praxi. Nájdete tu teóriu skoposu, posuny v preklade ako aj terminologické databázy a návod na prácu s nimi.

Cieľová skupina

Vítaní sú všetci, ktorí ovládajú cudzí jazyk a radi by svoje znalosti využili v prekladateľskej a tlmočníckej praxi.
Certifikát Každý absolvent získava certifikát o absolvovaní Kurzu prekladateľa a tlmočníka.
Hodnotenie
Organizátor