Detail kurzu

Manažérske zručnosti pedagóga

V lavici s.r.o.

Popis kurzu

-  vzdelávanie z pohodlia Vášho domova

- osvedčenie o absolvovaní s možnosťou vloženia do pedagogického portfólia

- online chat s lektorom


Obsah kurzu

V tomto webinári sa budeme zaoberať potrebnými zručnosti dobrého pedagóga. Budeme ho vnímať ako „manažéra pedagogického tímu“, kde pod tímom rozumieme jednak triedu a jednak skupinu pedagógov.

Budeme sa venovať tomu, ako by mal vyzerať a pôsobiť pedagóg pre 3. tisícročie. Vysvetlíme, prečo sú v období rýchlych spoločenských zmien potrebné vlastnosti ako zodpovednosť, rovnosť, dôvera, otvorenosť, empatia – a na to, ako sa ich prostredníctvom buduje osobnosť a autorita. Zdôrazníme pritom úlohu „self-manažmentu“, t. j. teda uvedomenia si potreby byť konzistentný a viesť správnym smerom predovšetkým seba samého.

Cieľová skupina

- pedagogická verejnosť, rodičia a široká verejnosť
Hodnotenie
Organizátor