Detail kurzu

Webinár: Pracovný čas podľa Zákonníka práce od 1. 6. 2023 – nové limity, možnosti a riešenia pre zamestnávateľa - JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zákonník práce zavádza od 1. apríla 2023 a následne od 1. júna 2023 viaceré novinky týkajúce sa pracovného času. Na webinári s advokátom JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., ktorý v minulosti roky pôsobil na inšpektoráte práce, si vysvetlíme aktuálne možnosti zamestnávateľa pri pracovných pomeroch na určitú/neurčitú dobu, dohodách, home office, ako aj pri špecifických situáciách, ako je napr. preraďovanie práce, pokles objednávok či obmedzenie výroby. Bližšie si popíšeme zmeny, ku ktorým tento rok dochádza vo vzťahu k dobrovoľníckej činnosti, a takisto nový spôsob výpočtu mzdových zvýhodnení zamestnancov. Nájdete tu postupy aj vzory, ktoré vám pomôžu legislatívne správne reagovať na situácie, ktoré môžu nastať v dennodennej praxi zamestnávateľa.

Obsah kurzu

a webinári si vypočujete najmä odpovede na časté otázky zamestnávateľov, ktoré sa už stali dennou rutinou. Možností a odpovedí je niekoľko, nie všetky sú, žiaľ, správne a v súlade so zákonom. My vám prinášame overené riešenia a postupy.

 • Nemáme prácu pre zamestnanca, môžeme ho preradiť na inú prácu, ako je uvedená v zmluve?
 • Náš odberateľ zrušil objednávku výroby, koľko máme platiť zamestnancom, keď pre nich nemáme prácu?
 • Môžeme zmeniť zamestnancom zmluvu na kratší pracovný čas?
 • Môžeme dať zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr?


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

 • Pracovný pomer na určitú/neurčitú dobu
 • Pracovný pomer na kratší pracovný čas
 • Dohody vykonávané mimo pracovného pomeru
 • Zmluva so živnostníkom podľa Obchodného práva – kedy áno (a za akých podmienok) a kedy nie
 • Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času zamestnanca
 • Pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr
 • Delené pracovné miesto
 • Nariadenie čerpania dovolenky zamestnancom
 • Možnosti preradenia na inú prácu
 • Skrátenie  pracovného úväzku
 • Dočasné pridelenie
 • Práca z domu
 • Vnútorný predpis zamestnávateľa pre postup v situáciách rôznej potreby práce
 • Finančná pomoc pri nemožnosti prideľovať prácu zamestnancovi – kurzarbeit
 • Skončenie pracovného pomeru z dôvodu poklesu objednávok, menšieho rozsahu práce a pod.
 • Diskusia


Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška spojená s diskusiou


PROFIL LEKTORA: 

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako riadiaci advokát, kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce, kde okrem iného dohliadal na dodržiavanie pracovného práva a BOZP v spoločnostiach. Počas svojej praxe nadobudol skúsenosti najmä v oblasti sporovej agendy (pracovné právo, BOZP, trestné právo, správne právo a pod.) a práva v e-commerce (eshopy, internetové obchody a pod.) pri poskytovaní právnych služieb pre slovenských a zahraničných klientov. Právnemu rámcu eshopov a ich zastupovaniu v súdnych konaniach, konaniach so SOI a Úradu na ochranu osobných údajov sa venuje od samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č. 122/2013 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z. a pod.) v zmysle neskorších novelizácií a nových zákonov. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako 300 právnych riešení pre firmy a živnostníkov.

Cieľová skupina

...

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor