Detail kurzu

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2023 (praktický príklad na tlačive) - Ing. Vladimír Ozimý

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Praktický seminár s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vám poskytne všetky dôležité návody pre uzatvorenie roka 2023. Na praktickom príklade si vyskúšate zostaviť účtovnú závierku a vyplniť daňové priznanie právnických osôb. Získate tiež dôležité informácie o postupoch, ktoré by mal daňovník dodržiavať pri prechode do nového účtovného obdobia.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia


Program

Program doplníme čoskoro.


Harmonogram

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed. 

Účastníci seminára v hoteli TATRA môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za cenu 18 € na celý deň, pokiaľ je dostupnosť parkovacích miest k dispozícii.

 Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Profil lektora

Ing. Vladimír Ozimý

Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne poradí desiatkam zákazníkov v rámci Daňovej pohotovosti od Poradcu podnikateľa. Má nespočetné skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní vďaka vlastnej účtovnej spoločnosti Atomgroup, s.r.o., ktorá pôsobí na území SR, ako aj Českej republiky. Rovnako získava veľa skúseností priamo z praxe daňového poradcu pri komunikácii s finančnou správou.

Cieľová skupina

...

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať