Detail kurzu

Kurz stresového manažmentu a komunikačných zručností

Psychophonetics Foundation, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz je ukončený certifikátom „Certifikát v osobnostnom a  profesnom rozvoji – Stres manažment a komunikačné zručnosti“

 Košice+ Online15 dní pre zvýšenie flexibility na trhu práce, prevenciu syndrómu vyhorenia, metodickú empatiu a komunikáciu!

Cieľová skupina – dospelí všetkých vekových kategórií, ktorí chcú zvýšiť svoju flexibilitu na trhu práce, vyhnúť sa vyhoreniu, chcú získať zručnosti metodickej empatie, rozvíjať svoje osobné poslanie, autoritu a kreativitu.

PROFIL ABSOLVENTA

Pozná a ovláda metódy sebauvedomenia a sebamanažmentu.

Dokáže rozlíšiť externé a interné stresové faktory a minimalizovať interné na zvládnuteľnú mieru. Vie predchádzať syndrómu vyhorenia.

Je schopný rozvíjať sa v oblasti aktívneho počúvania a efektívnej komunikácie. Získa vedomosti a zručnosti pre zvládanie záťažových situácií na pracovisku. Tým preberá svoj pracovný život do vlastných rúk a tým sa stáva efektívnejším zamestnancom.

Obsah kurzu

Ako to prebieha

Súčasťou je 3 x 5 dní intenzívnych seminárov zakončených závěrečnou prácou  (spolu 15 dní prezenčne, prípadne online), plus tréning zručností dvakrát mesačne online

 • Každý výukový deň sa skladá zo 4 blokov, kde sa striedajú teoretické základy metodiky a duševných javov s praktickými ukážkami, vlastným tréningom metódy, či už na sebe, v páre alebo v skupine a supervíznymi otázkami (podľa obsahu konkrétneho seminára).
 • Jeden výukový deň trvá od 9.00 do 17.30
 • Uzavretá skupina – max. 25 študentov v skupine.
 • Kurz prebieha v slovenčine a v angličtine súbežne s prekladom.
 • Semináre prebiehajú prezenčnou formou (preferované) alebo online v odôvodnených prípadoch ako videokonferencia (cez Zoom)
 • Súčasťou je aj práca v malých skupinách medzi seminármi a tréning získaných zručností 2x mesačne 3hodiny online
 • spolu 160 hodín kombinovanou formou
Čo získate?

Praktické zručnosti

 • sebapoznávania
 • stres manažmentu
 • efektívnej komunikácie
 • posilnenia
 • nachádzania vnútorných zdrojov 
 • pre rozvoj vnútornej autority

Cieľová skupina

Dospelí všetkých vekových kategórií, ktorí chcú vedome rásť, rozvinúť svoj vyšší potenciál, kultivovať svoj potenciál pre sebauvedomenie, hlbšiu ľudskosť, metodickú empatiu k sebe a iným, napĺňajúci vzťah, osobné poslanie, efektívne milujúce rodičovstvo, osobnú autoritu a kreativitu.
Certifikát Certifikát v osobnostnom a profesnom rozvoji – Stres manažment a komunikačné zručnosti“ Poznámka k cene

1890 € V prípade záujmu možnosť využiť preplatenie cez národný projekt Zručnosti pre trh práce prostredníctvom UPSVaR! Prihlášky je nutné podať 30 dní pred začiatkom kurzu, t.j. do 19.4. Ak potrebujete pomôcť s vyplnením žiadosti o preplatenie kurzu, kont

Kontaktná osoba


0948216772
info@skolaempatie.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať